Usein kysytyt kysymykset

Jos et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöösi, jonka yhteystiedot löydät Opeportaalin Oma sivulta.

Ilmoittautuminen ja opekoulutus

Yrityskylään ilmoittaudutaan Yrityskylän Opeportaalin Oma sivulta. Lisää ensin luokkasi Lisää luokka -toiminnolla ja käytä sen jälkeen Ilmoittaudu Yrityskylä-päivään -toimintoa.

On tärkeää että jokainen opettaja rekisteröityy opeportaaliin ja ilmoittaa oman luokkansa, jotta jokaisella opettajalle on pääsy tarvittavaan materiaaliin ja jotta hän saa tiedon oppimiskokonaisuuden etenemisestä. Yrityskylä-päivään ilmoittautumisen jälkeen ilmoittaudutaan opekoulutukseen, mikä tapahtuu Oma sivun Ilmoittaudu opekoulutukseen -toiminnolla.

Opekoulutuksia järjestetään syys- ja kevätlukukausien aikana. Katso koulutusten sijainnit ja ajankohdat Oma sivulta, Ilmoittaudu opekoulutukseen -toiminnosta.

Opekoulutuksessa esitellään Yrityskylä Alakoulu -oppimiskokonaisuus ja sen oppimistavoitteet, tarkastellaan oppilaiden oppikirjan sisältöjä sekä ideoidaan ja jaetaan vinkkejä oppituntien suunnitteluun ja pitämiseen. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan oppimisympäristöön ja Yrityskylä-päivän ohjelmaan sekä käydään läpi Yrityskylä-päivään valmistautumiseen liittyviä asioita.

Suosittelemme opekoulutukseen osallistumista, vaikka olisit osallistunut Yrityskylän opekoulutukseen parin edellisen vuoden sisällä. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus ja -oppimateriaali kehittyvät jatkuvasti, joten opekoulutus on oiva paikka saada ajankohtaisin tieto Yrityskylästä ja sen käytänteistä.

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi Yrityskylän yhteyshenkilöön, joka auttaa sinut alkuun.

Ilmoittautuminen Yrityskylä-päivään on lähtökohtaisesti sitova. Mikäli sinulla tulee tarvetta Yrityskylä-päivän vaihtamiseen, voit olla yhteydessä oman Yrityskylän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löydät Opeportaalin Oma sivulta.

Ole yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot Oma sivulta.

Ole aina oppilasmäärän muutoksiin liittyen yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöösi sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot Oma sivulta.

Oppitunnit, oppikirja ja ammattien jakaminen

Opettaja jakaa ammatit oppilaille Yrityskylä-päivää varten. Yrityskylän henkilökunta toimittaa opettajalle luokan yritys- ja ammattijaon 6 viikkoa ennen Yrityskylä-päivää.

Löydät ammatit Oma sivulta Jaa ammatit oppilaillesi -toiminnosta. Opeportaali ilmoittaa sinulle, kun luokallesi jaettavat ammatit ovat nähtävillä. Ammatit jaetaan työnhakua käsittelevän oppitunnin 4 jälkeen.

Ole yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot Oma sivulta.

Oppikirjan opeoppaan löydät Opeportaalin päävalikosta.

Kuvauslupalomakkeen löydät Oma sivulta Valmistaudu Yrityskylä-päivään -toiminnosta.

Yrityskylän oppikirja ja Yrityskylä-päivä muodostavat yhdessä oppimiskokonaisuuden. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppituntien läpikäynnin luokalleen parhaiten sopivalla tavalla. Yrityskylä-vierailupäivän edellytyksenä on, että jokaisella oppilaalla on tiedossa oma ammatti (Oppitunti 4).

Mikäli poikkeustilanteen takia et kerkeä käymään oppikirjaa läpi oppilaidesi kanssa ennen Yrityskylä-päivää, voitte palata oppikirjan pariin myös Yrityskylä-vierailun jälkeen.

Yrityskylä-päivä oppimisympäristössä

Koulun vastuulla on itse järjestää kuljetus Yrityskylän oppimisympäristöön. Varmista luokkasi kuljetus koulusi rehtorilta tai kuntasi sivistystoimesta, mikäli kyydit tilataan kunnassanne keskitetysti.

Yrityskylän oppimisympäristön saapumisohjeet löydät Oma sivulta.

Opettajat seuraavat päivän kulkua ja toimivat asiakkaina oppilaiden pyörittämissä yrityksissä, antaen tilaa oppilaiden omatoimisuudelle, luovuudelle ja vastuunottamiselle. Opettajat ohjeistetaan omiin tehtäviinsä Yrityskylä-päivän aamuna. Opettajilla on Yrityskylässä oma Global Oy niminen yritys.

Opettajan tehtävänä on myös valvoa omaa oppilasryhmäänsä. Opettajan on oltava läsnä Yrityskylä-päivän ajan, sillä hänen vastuunsa omista oppilaista on jakamaton.

Yrityskylä-päivän kannalta tärkeintä on, että jokaisella oppilaalla on valmiiksi tiedossa oma ammatti (Oppitunti 7). Yrityskylään tulee ottaa mukaan koulun eväät ja oppilaiden kuvauslupalomakkeet. Mikäli olette tehneet oppituntien aikana työyhteisön säännöt (oppitunti 8) ja yritysten mainokset (oppitunti 9), niin ottakaa myös ne mukaan.

Kylät ovat kengättömiä, joten oppilaat sekä opettajat voivat halutessaan ottaa villasukat tai sisätossut mukaansa. Myös tavallisilla sukilla pärjää Yrityskylässä hyvin!

Yrityskylässä ei tarvitse oikeaa rahaa.

Oppilaat saavat tekemästään työstä palkaksi virtuaalirahaa, jonka käyttöä oppilas pääsee itse harjoittelemaan haluamallaan tavalla Yrityskylän palveluiden ja tuotteiden ostamiseen.

Yrityskylässä ei ole järjestettyä ruokailua, vaan koulut tuovat omat eväät mukanaan. Päivän aikana kahvilassa töissä olevat oppilaat jakavat eväitä muille oppilaille. Eväiden jakamista helpottaa, jos eväät (leipä, mehu, hedelmä yms.) on pakattu valmiiksi eväspusseihin.

Eväät tuodaan Yrityskylään kootusti esimerkiksi laatikoissa tai kestokasseissa, ei yksittäin oppilaiden repuissa. Tämä helpottaa eväiden käsittelyä, ja tekee siitä hygieenisempää. Erityisruokavaliot tulee merkitä eväisiin erittäin selkeästi.

Oppilaat voivat halutessaan ottaa kotoa eväitä koulun evään lisäksi. Mahdolliset kotoa tuodut eväät pidetään omassa repussa. Kaikissa Yrityskylissä oppilaat eivät voi ostaa tai syödä välipalaa Yrityskylän kaupoista.

Eri Yrityskylien käytännöt saattavat hieman poiketa toisistaan. Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöösi sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot Oma sivulta.

Yrityskylä-päivä alkaa normaalisti klo 9.30 ja päättyy klo 14.00. Oppilaita ja opettajia pyydetään saapumaan paikalle 9.20. Jos olet jo ilmoittanut luokkasi Yrityskylä-päivään, voit tarkistaa valitsemasi Yrityskylä-päivän aikataulun Yrityskylä-päivä -toiminnosta Opeportaalin etusivulta. Mikäli et ole vielä ilmoittanut luokkaasi Yrityskylä-päivään, tarkista Yrityskylä-päivän aikataulu ilmoittautuessasi Ilmoittaudu Yrityskylä-päivään -toiminnosta.

Yrityskylässä on yhden vierailupäivän aikana n. 60-100 oppilasta riippuen minkä alueen Yrityskylästä on kyse.

Mikäli oppilaalla on koulussa avustaja, on avustajan hyvä olla mukana myös Yrityskylä-päivän aikana.

Kyllä.

Kaikki Yrityskylän ammatit ja työtehtävät on suunniteltu kuudesluokkalaisille ja jokainen oppilas tekee tehtäviä omassa tahdissaan päivän aikana. Oppilaiden tukena on koko päivän ajan koulutetut Yrityskylän ohjaajat.

Huomioi kuitenkin, että yritysten johtajien tehtävät sisältävät esiintymistä.

Mahdollisista oppilaiden erityistarpeista on kuitenkin hyvä mainita jo ilmoittautumisen yhteydessä (Lisää luokka -toiminnossa kohta Mahdolliset erityishuomiot oppilasryhmästä), jotta voimme ottaa asian huomioon ammattien jakamisessa ja päivän valmisteluissa. Löydämme varmasti jokaiselle oppilaalle ammatin, jossa hän pääsee kokemaan päivän aikana onnistumisia.

Voit ilmoittaa myös ilmoittautumisen jälkeen mahdollisista oppilaiden erityistarpeista omalle Yrityskylän yhteyshenkilöllesi, jonka tiedot löydät Oma sivulta.

Mikäli tiedät poissaolosta ennen Yrityskylä-päivää, ilmoita asiasta omalle Yrityskylän yhteyshenkilöllesi, jonka yhteystiedot löydät Oma sivulta. Mikäli poissaolo ilmenee vasta Yrityskylä-päivän aamuna, voit kertoa asiasta Yrityskylän henkilökunnalle saapuessasi Yrityskylään.

Jos poissa oleva oppilas on jonkin yrityksen johtaja, tulee hänen paikka pystyä täyttämään toisen oppilaan toimesta. Voitte keskustella esimerkiksi matkan aikana oppilaiden kanssa, että olisiko joku muu halukas siirtymään yrityksen johtajaksi.