Usein kysytyt kysymykset

Jos et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöösi, jonka yhteystiedot löydät Opeportaalin Oma sivulta.

Ilmoittautuminen ja opekoulutus

Yrityskylään ilmoittaudutaan Yrityskylän Opeportaalin etusivulta. Lisää ensin kaikki koulusi luokat Lisää luokka -toiminnolla ja sen jälkeen valitse jokaisen luokan kohdalla sopiva Yrityskylä-pelitilanne käyttämällä Ilmoittaudu pelitilanteeseen -toimintoa. Muista ilmoittaa luokkaa lisätessäsi mahdolliset erityismaininnat!

Yhteen pelitilanteeseen mahtuu kerrallaan yksi luokka (max. 30 oppilasta). Poikkeuksellisesti samaan pelitilanteeseen voidaan ilmoittaa kuitenkin kaksi luokkaa, mikäli niiden yhteenlaskettu oppilasmäärä ei ylitä 30 oppilasta. Pelitilanteiden valinnan jälkeen muista ilmoittautua myös opekoulutukseen.

Ilmoittautuminen Yrityskylä-pelitilanteeseen on lähtökohtaisesti sitova. Ilmoittautumisen muutostarpeeseen liittyen voit kuitenkin olla yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöösi, jonka yhteystiedot löydät Oma sivulta.

Vaikka olisit jo osallistunut Yrityskylän opekoulutukseen parin edellisen vuoden sisällä, suosittelemme silti opekoulutukseen osallistumista. Yrityskylä ja sen oppimateriaalit kehittyvät jatkuvasti, joten opekoulutus on oiva paikka saada ajankohtaisin tieto Yrityskylästä ja sen käytänteistä. Jos oppitunteja pitää koulusi ysiluokille useampi opettaja sinun lisäksi, on hyvä, jos kaikki nämä opettajat pääsevät osallistumaan koulutukseen.

Ota yhteyttä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöön, joka auttaa sinut tarvittaessa alkuun.

Opekoulutuksessa esitellään Yrityskylä Yläkoulu-oppimiskokonaisuus ja sen oppimistavoitteet, tarkastellaan oppimateriaalin toimintaa ja sisältöjä sekä pelataan Yrityskylän-pelitilanteessa pelattavaa peliä. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan Yrityskylän oppimisympäristöä ja Yrityskylä-pelitilanteen ohjelmaa sekä käydään läpi Yrityskylä-pelitilanteeseen valmistautumiseen liittyviä asioita.

Opekoulutuksia järjestetään syys- ja kevätlukukausien aikana. Katso koulutusten sijainnit ja ajankohdat Oma sivulta Ilmoittaudu opekoulutukseen -toiminnosta.

Ole yhteydessä omaan Yrityskylän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse. Löydät yhteystiedot Oma sivulta.

Oppitunnit ja pelitilanteeseen valmistautuminen

Tiimit jaetaan alapuolella olevan taulukon mukaisesti. Tiimit kannattaa muodostaa heterogeenisiksi ja niin, että samassa tiimissä on oppilaita, jotka eivät usein työskentele yhdessä.

Oppilasmäärä Tiimien jakamisen ohjeet
26-30 oppilasta 5 tiimiä, joissa on 6 tai 5 jäsentä.
21-25 oppilasta 5 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
16-20 oppilasta 4 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
12-15 oppilasta 3 tiimiä, joissa on 5 tai 4 jäsentä.
9-11 oppilasta 3 tiimiä, joissa on 4 tai 3 jäsentä.
6-8 oppilasta 2 tiimiä, joissa on 4 tai 3 jäsentä.

Tästä ei tarvitse ilmoittaa etukäteen Yrityskylään. Voit tasata tiimien jäsenten määriä tarvittaessa. Tämä voidaan tehdä tarvittaessa myös Yrityskylä-pelitilanteen alussa.

Yrityskylä Yläkoulussa on käytössä oppimateriaali, jota voidaan käyttää tableteilla, pöytätietokoneilla, kannettavilla tietokoneilla ja älypuhelimilla. Oppimateriaalia suositellaan kuitenkin käytettäväksi tableteilla, mikäli vain mahdollista.

Yrityskylän oppimateriaali on suunniteltu toimivaksi nettiselaimella eli teidän ei tarvitse ladata laitteelle mitään erillistä sovellusta. Oppimateriaali toimii kaikista yleisimmillä nettiselaimilla: Chrome, Firefox, Safari ja Edge.

Oppimateriaalin käyttöohjeet löydät Opeportaalin päävalikosta kohdasta Oppimateriaalin opeopas.

Yrityskylän oppimateriaali ja Yrityskylä-pelitilanne muodostavat yhdessä oppimiskokonaisuuden. Opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppituntien läpikäynnin luokalleen parhaiten sopivalla tavalla. Yrityskylä-pelitilanteen edellytyksenä on, että luokka on jaettu tiimeihin ja oppilaat tietävät, mitä yritystä edustavat ja mitä tuotetta pelissä myyvät. Nämä asiat käydään läpi oppituntien 1 ja 2 aikana.

Mikäli poikkeustilanteen takia et kerkeä käymään kaikkia oppitunteja läpi oppilaidesi kanssa ennen Yrityskylä-pelitilannetta, voitte palata oppimateriaalin pariin myös sen jälkeen.

Yrityskylä-pelitilanne oppimisympäristössä

Myös opettajat saavat osallistua Yrityskylä-pelipäivään. Opettajille on erikseen mietitty tehtäviä, joista vastuuohjaajat kertovat lisää pelipäivänä. Pelitilanteen aikana opettajalla on myös mahdollista nähdä omat oppilaansa aivan uudenlaisessa ympäristössä ja tilanteessa.

Opettajan tehtävänä on myös valvoa omaa oppilasryhmäänsä. Opettajan on oltava läsnä Yrityskylä-pelitilanteen ajan, sillä hänen vastuunsa omista oppilaistaan on jakamaton.

Koulun vastuulla on itse järjestää kuljetus Yrityskylän oppimisympäristöön. Varmista luokkasi kuljetus koulusi rehtorilta tai kuntasi sivistystoimesta, mikäli kyydit tilataan kunnassanne keskitetysti.

Yrityskylän oppimisympäristön saapumisohjeet löydät Oma sivulta.

Voit kysyä vinkkiä erilaisista aktiviteeteista ja ajanviettotavoista omalta Yrityskylän yhteyshenkilöltäsi, jonka yhteystiedot löydät Oma sivulta.

Yrityskylässä järjestetään päivittäin kaksi pelitilannetta, joista ensimmäinen on pääsääntöisesti klo 8.30-11.00 ja toinen klo 12.00-14.30. Aikataulut voivat kuitenkin vaihdella aluekohtaisesti, joten tarkista pelitilanteidenne aikataulu ilmoittamasi luokan tiedoista Oma sivulla.

Jos olet jo ilmoittanut luokkasi Yrityskylä-pelitilanteeseen, voit tarkistaa kullekin luokalle valitsemasi Yrityskylä-pelitilanteen aikataulun Oma sivulta Osallistu pelitilanteeseen -toiminnosta. Mikäli et ole vielä ilmoittanut luokkaasi Yrityskylä-pelitilanteeseen, tarkista ilmoittautuessasi Yrityskylä-pelitilanteen aikataulu Oma sivulta Ilmoittaudu Yrityskylä-pelitilanteeseen -toiminnosta.

Yrityskylä-pelitilanteeseen osallistutaan lähtökohtaisesti yksi luokka kerrallaan. Poikkeuksellisesti samaan pelitilanteeseen voi ilmoittautua useampi luokka samasta koulusta, jos luokkien yhdistetty oppilasmäärä jää alle 30 oppilaan.

Yrityskylässä ei ole ruokailua. Jos oppilaat tuovat eväitä mukanaan, sovithan asiasta ensin alueesi yhteyshenkilön kanssa. Kaikilla alueilla ei ole mahdollista järjestää tiloja eväiden syöntiin.

Mikäli luokkanne on erityisluokka tai luokallanne on paljon erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, voitte ottaa avustajia mukaan pelitilanteeseen. Ilmoitathan tästä kuitenkin aina etukäteen omalle Yrityskylän yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löydät Oma sivulta. Näin osaamme valmistautua pelipäivään parhaalla mahdollisella tavalla!