Lisämateriaaleja etäopetukseen

Peruskoulut tarjoavat etäopetusta 18.3.-13.5. Tavoitteenamme on tarjota poikkeustilanteenkin aikana opettajille tukea työelämä- ja taloustaitojen opetuksessa sekä oppilaille mielekkäitä ja innostavia tapoja oppia näistä teemoista. Tältä sivulta löydät lisämateriaaleja yläkoululaisten etäopetuksen tueksi.

Talous ja nuoret TATin verkkosivuilla olevasta aineistopankista löydät erilaisia oppimateriaaleja eri kouluasteille talous-, työelämä ja yrittäjyysaiheiden opetuksen tueksi. Lisäksi aineistopankista löytyvät myös uudet kiertotalouden materiaalit. Voit suodattaa tuloksia esimerkiksi sisältöjen tai kielten mukaan. Aineistopankista löytyviä oppimateriaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa. Aineistopankkiin pääset osoitteesta tat.fi/opettaja.

Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja taitoja sekä haastaa TET-paikan, kesätöiden tai seuraavan unelmatyön hakuun.

Sovellus sisältää kolme kategoriaa:

 1. TET-harjoittelupaikka
 2. Eka kesätyöpaikka
 3. Uralle kesätöistä.

Sovellus sisältää motivoivia vinkkejä ja haasteita, joita suorittamalla kertyy tarvittava tieto työelämää varten. Sovelluksen uusi robokoutsi suosittelee tekoälyn avulla opeteltavia aiheita ja tekee aihekartalla etenemisen sekä oppimisen näkyväksi. Eka kesätyöosiossa nuori saa myös osaamispohjaisen CV:n, joka täyttyy Duunikoutsin tehtävien pohjalta. Tämä sähköinen CV on mahdollista lähettää sähköpostitse eteenpäin vaikka suoraa opolle!

Duunikoutsi ohjaa ja auttaa nuorta:

 • TET-jaksolle ja ensimmäisten työpaikkojen hakemisessa
 • Työelämätaitojen kartuttamisessa
 • Työhakemuksen tekemisessä
 • Omien vahvuuksien tunnistamisessa
 • Tuoreen työelämätiedon saamisessa
 • Itsetuntemuksen kehittämisessä
 • Urasuunnittelussa
 • Oman polun löytämisessä

Nuoret saavat ladattua Duunikoutsi-sovelluksen Apple Storesta ja Google Play -kaupasta.

Nuori voi suorittaa TET-jakson tekemällä Duunikoutsi-sovelluksesta sisällöt TET-jakso-osiosta ja Eka kesätyö -osiosta ja lähettämällä tämän jälkeen valmiin CV:n opolle. Tämän lisäksi Kun koulu loppuu -sivustolta löytyy eri oppiaineisiin liittyviä TET-tehtäviä. Miettikää siis yhdessä eri opettajien kanssa, miten valmiita tehtäviä voisi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, biologian, kielten tai yhteiskuntaopin tehtävissä. Pääset tehtäviin tästä linkistä.

Kunkoululoppuu.fi-sivusto antaa tietoa peruskoulun ja toisen asteen jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Sivustolta löytyy vinkit erilaisista TET-malleista ja tehtävistä, mitä voi vaikka etänä tehdä ja kesätyön osalta löytyy paljon tietoa työnhausta, työelämästä ja esimerkiksi Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumallista. Testin avulla voi selvittää mitkä yleisimmistä ammateista parhaiten sopisivat omaan persoonaan sekä kiinnostuksen kohteisiin. Sivustolla on lisäksi paljon videoita, joiden avulla voi tutustua eri aloihin, oppilaitoksiin ja koulutuspolkuihin.

Taloussankari on mobiilipeli yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille. Peli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osia ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja. Pelin kautta opitaan säästämisestä, sijoittamisesta ja oman talouden hallinnasta. Taloussankari-pelin tueksi on tehty valmiita oppituntikokonaisuuksia, joita voit käyttää myös osina. Oppituntimateriaalit löytyvät myös englanniksi ja ruotsiksi, joten niitä voi hyödyntää myös näillä oppitunneilla.

Pelin kautta tapahtuva oppiminen ja valmiit tehtävät ovat hyödyllisiä, helppoja ja innostavia ratkaisuja opetella oman rahan käyttöä sekä arjen talousteemoja näin etäopetusaikana. Pelin kokonaiskesto noin 45 min, mutta ohjeistamalla oppilaat pelaamaan pelin osissa ja liittäen tehtävät tähän mukaan, löytyy sisältöä viiden oppitunnin verran. Lisää tietoa Taloussankari-pelistä löydät tästä linkistä.

Kahoot-peli säästämisestä opettaa nuorille taloudellista lukutaitoa yhdessä pelaten. Pelissä käydään läpi säästämisen merkitystä osana taloudellista käyttäytymistä ja sijoittamiseen liittyvää perussanastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Peli kestää n. 20-30 min. Pelistä löytyvät kieliversiot suomi (Oman talouden eväät- säästäminen), ruotsi (Grunderna i att spara) ja englanti (Your personal saving basics). Pelin on laatinut Nordean vastuullisuustiimi (vastuullisuus@nordea.fi).

Oman talouden eväät-oppitunti on 1.-9. luokkalaisille Nordean järjestämä interaktiivinen talousoppitunti. Oppitunti järjestetään verkkototeutuksena oppilaitoksen haluamassa kanavassa. Tunnilla käydään läpi elämisen peruskustannuksia ja taloudellisia valintoja. Oppitunti pyrkii kasvattamaan nuorten taloudellista osaamista ja lisäämään kiinnostusta taloudellisia asioita kohtaan. Oppitunnille voit ilmoittautua tästä linkistä.