Yrityskylä Yläkoulu uudistuu!

Uudistuva NYT Yrityskylä Yläkoulu oppimiskokonaisuus tarjoaa yhdeksäsluokkalaisille aiempaa kattavamman ja syvällisemmän kokemuksen eri toimialoista ja yrityksistä sekä vastuullisesta liiketoiminnasta.

Yhdeksäsluokkalaisten oppiminen vahvistuu, kun oppimiskokonaisuuteen lisätään syvällisempää roolikokemusta ja pelielementtejä. Kehityksen myötä oppimiskokonaisuus vastaa laaja-alaisemmin opetussuunnitelman tarpeisiin sekä edistää vaikuttavammin nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittymistä. Uudistus perustuu tutkimuksiin, opettajien ja oppilaiden palautteisiin sekä kehittyvään työelämään.

Uudistettu oppimiskokonaisuus otetaan käyttöön syksyllä 2024 Pohjois-Pohjanmaalla sekä Satakunnassa. Muissa Yrityskylässä uudistukset otetaan käyttöön syksyllä 2025.

 

Kehitystyön tavoitteet:

  • Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen. Oppilaat tuntevat työelämää sekä vastuullista yritys- ja liiketoimintaa syvällisemmin sekä saavat paremmat valmiudet tulevaisuuden polkunsa löytämiseksi.
  • Oppilaiden roolikokemuksen vahvistaminen. Syvällinen roolikokemus tukee tutkitusti oppimista Yrityskylä-kokonaisuuden aikana.
  • Moninaisuuden huomioiminen. Oppimiskokemus on vaikuttavampi, materiaali on samaistuttavampaa ja huomioi laajemmin erilaiset sekä eri taustoista tulevat oppijat.

 

Yrityskylä Yläkoulu lisää tutkitusti nuorten taloustietämystä

NYT Yrityskylä Yläkoulu on pelillisyyteen perustuva oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, viisi Yrityskylä-oppituntia, pelitilanne Yrityskylän peliareenalla sekä loppureflektointi. Elämyksellisellä peliareenalla yhdeksäsluokkalaiset johtavat oppitunneilla tutustumaansa yritystä neljän kvartaalin ajan. Yrityskylä Yläkoulu lisää tutkitusti nuorten taloustietämystä. Lukuvuonna 2023–2024 Yrityskylä Yläkouluun osallistuu 88 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista.

Oppimisympäristömme sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Yrityskylä Yläkouluun osallistuvat kaikki yhdeksännet luokat, joiden kunnilla on sopimus Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kanssa.

Lue lisää Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toiminnasta osoitteesta nuortennyt.fi.