Yrityskylä Alakoulun etätyöpäivän opeohjeet

Peruskoulut tarjoavat etäopetusta 18.3.-13.5. Yrityskylä tarjoaa näin ollen mahdollisuuden toteuttaa oppimiskokonaisuutta etäoppimateriaalien avulla lukuvuoden loppuun asti. Tavoitteenamme on tarjota poikkeustilanteenkin aikana opettajille tukea työelämä- ja taloustaitojen opetuksessa sekä oppilaille mielekkäitä ja innostavia tapoja oppia näistä teemoista, vaikka päivä Yrityskylän oppimisympäristössä jää osalta harmillisesti kokematta.

Yrityskylä tarjoaa mahdollisuuden päästä kokeilemaan ensimmäistä työpäivää etätöiden merkeissä. Yrityskylän etätyöpäivässä oppilas pääsee kokeilemaan itseään kiinnostavaa ammattia ja tekemään valitsemansa ammatin mukaisia työtehtäviä. Lisäksi oppilas pääsee oppimaan ryhmätyöskentelyätaitoja, kun päivää rytmittävät yhteiset tiimipalaverit ja tehtävät muiden etätöitä tekevien kanssa. Etätyöpäivän aikana opitaan paljon Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden keskeisistä teemoista talous, työelämä ja yhteiskunta.

Etätyöpäivän aloittaminen

Oppilaat lukevat ennen päivän aloittamista oppilaan ohjeen ja valitsevat itselleen ammatin. Sen jälkeen oppilaat katsovat ensimmäisen ohjevideon ja aloittavat omien työtehtävien tekemisen ohjeiden mukaisesti. Oppilaat seuraavat päivän kulkua oman ammatin työtehtävälistauksesta sekä etätyöpäivän ohjevideoilta.

Oppilaan ohjeet löydät tästä linkistä.

Etätyöpäivän ryhmät

Ennen etätyöpäivän käynnistämistä oppilaat tulee jakaa 3-5 oppilaan ryhmiin. Oppilaat saavat itse valita ammatin, jossa työskentelevät päivän ajan, tai halutessaan opettaja voi toteuttaa etäpäivän ammattien jakamisen haluamallaan tavalla. Ryhmässä työskentelevät oppilaat voivat olla kaikki eri ammateissa, osa samoissa ammateissa tai jopa siten, että kaikki ovat valinneet saman ammatin.

Opettajan tulee antaa yhden oppilaan tehtäväksi olla ryhmän tiiminvetäjä. Tämän oppilaan ei tarvitse työskennellä toimitusjohtajan ammatissa, vaan tiiminvetäjä voi olla kuka vain ryhmän jäsenistä.  Tiiminvetäjä huolehtii, että tiimipalaverit alkavat yhteydenpitokanavassa. Lisäksi ryhmällä tulee olla käytössä yhteydenpitokanava, jossa he voivat olla etäyhteyden kautta yhteydessä toisiinsa päivän mittaan. Kokoontumiset onnistuvat parhaiten, jos kanavassa on mahdollisuus videoyhteyteen. Voitte hyödyntää koulullanne käytössä olevaa kanavaa, johon oppilailla on tunnukset tai esimerkiksi kanavaa, joka oppilailla on kännyköissä valmiiksi käytettävissä. Lisäksi jokainen oppilas lukee läpi Oppilaan ohjeen ennen Yrityskylän etätyöpäivän aloittamista.

Etätyöpäivän tekemiseen tarvitaan

 • Opettajan muodostama 3-5 oppilaan ryhmä
 • Opettajan määräämä oppilas, joka on oman ryhmän tiiminvetäjä. Tiiminvetäjä vastaa etäyhteyden käynnistämisestä ja aloittaa tiimipalaverit.
 • Yhteinen yhteydenpitokanava ryhmälle
 • Yhteydenpitokanava voi olla koulullanne käytössä oleva kanava, esimerkiksi Microsoft Teams, Google Hangouts, WhatsApp tai jokin muu
 • Yrityskylän etätyöpäivä-ohjevideot
 • Työpaikkailmoitukset
 • Ammattien mukaiset työtehtävälistat
 • Kynä ja paperia

Etätyöpäivän aikataulu

Päivän kestoksi suositusaikataulu on klo 9.00-13.00. Etäpäivän tekeminen onnistuu hyvin myös sovelletussa aikataulussa, huomioittehan silloin, että oppilaiden ohjeissa on merkittynä suositusaikataulu.

 • Aloitus 9.00-9.30: Oppilas valitsee itselleen ammatin ja katsoo 1 videon
 • Ensimmäinen työvuoro 9.30-10.00: Oppilas tekee työtehtäviä oman ammatin työtehtävälistan mukaisesti
 • Tiimipalaveri 10.00-10.30: Oppilaat katsovat 2 videon ja kokoontuvat tiimipalaveriin
 • Toinen työvuoro 10.30-11.00: Oppilas tekee työtehtäviä oman ammatin työtehtävälistan mukaisesti
 • Ruokailu + ulkoilu 11.00-12.00: Oppilas pitää tauon työtehtävälistan mukaisesti
 • Kolmas työvuoro 12.00-12.30: Oppilas tekee työtehtäviä oman ammatin työtehtävälistan mukaisesti
 • Toinen tiimipalaveri – Päivän päätös 12.30-13.00: Oppilaat katsovat 3 videon ja kokoontuvat tiimipalaveriin.

Etätyöpäivän läpikäynti

Etätyöpäivä on hyvä käydä yhteisesti läpi luokan kanssa esimerkiksi seuraavana päivänä tai etätyöpäivän päätyttyä. Voitte yhdessä koota päivän aikana opittuja asioita.

Mikäli Yrityskylän etätyöpäivä oli mielestänne onnistunut, parasta on, että voitte tehdä päivän luokkanne kanssa uudelleen. Näin oppilaat pääsevät valitsemaan itselleen uuden mielenkiintoisen ammatin ja lisäämään työelämätuntemustaan ja työelämätaitoja.

Lisämateriaalit

Taloussankari on mobiilipeli yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille. Peli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osia ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja. Pelin kautta opitaan säästämisestä, sijoittamisesta ja oman talouden hallinnasta. Taloussankari-pelin tueksi on tehty valmiita oppituntikokonaisuuksia, joita voit käyttää myös osina. Oppituntimateriaalit löytyvät myös englanniksi ja ruotsiksi, joten niitä voi hyödyntää myös näillä oppitunneilla.

Pelin kautta tapahtuva oppiminen ja valmiit tehtävät ovat hyödyllisiä, helppoja ja innostavia ratkaisuja opetella oman rahan käyttöä sekä arjen talousteemoja näin etäopetusaikana. Pelin kokonaiskesto noin 45 min, mutta ohjeistamalla oppilaat pelaamaan pelin osissa ja liittäen tehtävät tähän mukaan, löytyy sisältöä viiden oppitunnin verran. Lisää tietoa Taloussankari-pelistä löydät tästä linkistä.

Kahoot-peli säästämisestä opettaa nuorille taloudellista lukutaitoa yhdessä pelaten. Pelissä käydään läpi säästämisen merkitystä osana taloudellista käyttäytymistä ja sijoittamiseen liittyvää perussanastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Peli kestää n. 20-30 min. Pelistä löytyvät kieliversiot suomi (Oman talouden eväät- säästäminen), ruotsi (Grunderna i att spara) ja englanti (Your personal saving basics). Pelin on laatinut Nordean vastuullisuustiimi (vastuullisuus@nordea.fi).

Oman talouden eväät-oppitunti on 1.-9. luokkalaisille Nordean järjestämä interaktiivinen talousoppitunti. Oppitunti järjestetään verkkototeutuksena oppilaitoksen haluamassa kanavassa. Tunnilla käydään läpi elämisen peruskustannuksia ja taloudellisia valintoja. Oppitunti pyrkii kasvattamaan nuorten taloudellista osaamista ja lisäämään kiinnostusta taloudellisia asioita kohtaan. Oppitunnille voit ilmoittautua tästä linkistä.