6 B

Luokassa on ainakin 2 aistiyliherkkää. Luokkaan ollaan vähitellen sijoittamassa Valo-luokasta maahanmuuttaja, joten suomenkielen ymmärtämistaito voi olla heikko. Tulevan talven aikana voi tulla lisää maahanmuutto-oppilaita jompaan kumpaan Nilonkankaan koulu kuudenteen luokkaan.  Ohjaaja pyritään saamaan mukaan.

Tässä vaiheessa kevät 2022 on vaikea sanoa, kuinka monta maahanmuuttajaa on luokissa ja tarvitaanko heille englanninkielinen kirja. Kerron tämän hetken tiedon mukaan oppilasmäärän, mutta tilanne voi muuttua kesän ja tulevan talven aikana.