6C

Jokelan koulun 6C on pienryhmä, jossa on 6 oppilasta. Jokaisella heistä on erityisen tuen päätös erilaisista henkilökohtaisista syistä johtuen. Luokalla on aistiyliherkiä oppilaita sekä useammalla oppilaalla on oppimisvaikeuksia, joten selkokielinen opetuspuhe ja ohjeiden palastaminen pienempiin osiin ovat tarpeen. Luokan oppilaan ovat kuitenkin hyvin innokkaita ja iloisia. Luokan mukana päivään saapuu ainakin erityisluokanopettaja, tarvittaessa myös koulunkäynninohjaaja.