6A

Luokan mukana tulee koulunkäynninohjaaja, koska mukana on tehostetun tuen oppilaita.