Åk 6

Denna grupp är Taklax skola, med lärare Mats Fors.