6AC

Erityisen tuen oppilaita on 13, suomea heikosti puhuvia 3.