6B

yksi ukrainalainen heikosti suomea ymmärtävä oppilas