6C

yksi ukrainalainen heikosti suomea ymmärtävä oppilas