Ohjaajien sivut

Tervetuloa ohjaamaan Yrityskylään! Tältä sivustolta löydät tietoa sekä Yrityskylästä yleisesti että sinua ohjaajana koskettavista käytännön asioista. Voit edetä sivuilla rullaamalla sivua alaspäin ja valita otsikkopalkeista sinua koskettavat osiot.

Lue tarkasti läpi aina juuri joko Yrityskylä Alakouluun eli kuudesluokkalaisten Yrityskylään tai Yrityskylä Yläkouluun eli yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylään liittyvät tekstit sen mukaan, kumpaan oppimisympäristöön olet tulossa ohjaamaan!

Huomaa, että jokaisessa Yrityskylässä on kyläkohtaisia käytänteitä – luethan oman kyläsi ohjeet huolella kohdasta ”Käytännöt Yrityskylittäin.” Täältä löydät myös kyläsi yhteystiedot.

Sivuilta löydät myös ohjeet ohjaajakoulutuksen korvaamiselle, mikäli et päässyt osallistumaan Yrityskyläsi järjestämään koulutukseen.

Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, otathan yhteyttä oman Yrityskyläsi asiantuntijaan tai kyläkoordinaattoriin.

Mikä Yrityskylä?

Yrityskylä on opetussuunnitelmaan perustuva, peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yritteliäisyyden oppimiskokonaisuus, joka koostuu Yrityskylä-oppitunneista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Toiminnan takana on rekisteröity yhdistys, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Tällä hetkellä Suomessa toimii 13 alueellista Yrityskylää. Yhteensä ne tavoittavat 90 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista ja 88 prosenttia Suomen yhdeksäsluokkalaisista.

Löydät Yrityskylän osoitteesta www.nuortennyt.fi/yrityskyla sekä nimellä @Nuortennyt Instagramista, Facebookista ja Twitteristä.

Yrityskylä Alakoulun (kuudesluokkalaisille suunnattu Yrityskylä) oppimiskokonaisuus käynnistyy kymmenellä taloutta, yhteiskuntaa ja työelämää käsittelevällä oppitunnilla, jotka opettaja pitää koulussa oppilailleen. Oppimiskokonaisuus huipentuu yhden koulupäivän kestävään vierailuun Yrityskylä-oppimisympäristössä. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, joka simuloi suomalaista yhteiskuntaa. Yhtenä päivänä Yrityskylässä vierailee noin 70 oppilasta. Oppilaat työskentelevät pienoiskaupungissa omissa yrityksissään ja ammateissaan suorittaen heille ennalta käsikirjoitettuja työtehtäviä. He saavat tekemästään työstä palkkaa ja toimivat päivän aikana kuluttajina ja kansalaisina osana yhteiskuntaa. Yrityskylän yritykset ovat oikeita Suomessa toimivia yrityksiä.

Yrityskylä Yläkoulu (yhdeksäsluokkalaisille suunnattu Yrityskylä) oppimiskokonaisuus muodostuu viiden oppitunnin pituisesta talouden, työelämän ja yhteiskunnan teemoja käsittelevästä oppimateriaalista. Oppimiskokonaisuus huipentuu Yrityskylä-pelipäivään, johon kuuluu 2,5 tunnin mittainen pelitilanne Yrityskylä-oppimisympäristössä. Pelitilanteessa oppilaat johtavat kilpaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden muodostamissa ja toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan tai palveluaan asiakkaille ja johtavat yritystä yhden vuoden ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Ohjaajana toimiminen Yrityskylä Alakoulussa

 1. Ohjaajat neuvovat, tukevat ja kannustavat kuudesluokkalaisia Yrityskylän yrityksissä. Ohjaaja ei itse pyöritä yritystä tai tee eri ammattien työtehtäviä, vaan auttaa, rohkaisee ja ohjaa kuudesluokkalaisia heidän tehtävissään. Oppilaat kyselevät ohjaajalta päivän aikana paljon erilaisia kysymyksiä liittyen heidän työtehtäviin. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä tehtävälistoista. Vastuuohjaaja auttaa sinua aina tarvittaessa.
 2. Päivän aikana ohjattavat pienoisyritykset jaetaan heti aamulla ohjaajien kesken. Ohjaaja huolehtii aamulla omien yritystensä tabletit ja tietokoneet käyntiin ja tarkistaa ohjeiden avulla, että yrityksestä löytyy kaikki tarvittava materiaali päivää varten. Ohjaaja ehtii myös muuten aamulla tutustumaan yritykseen ja oppilaiden työtehtäviin ennen oppilaiden saapumista.
 3. Oppilaiden ohjauksen lisäksi ohjaaja puuttuu päivän aikana esimerkiksi sääntörikkomuksiin ja muuhun kylän toimintaa häiritsevään käytökseen.
 4. Päivän loputtua ohjaajat siistivät omat yrityksensä kuntoon seuraavaa päivää varten.

Yrityskylä-päivän aikana oppilaita ja ohjaajia auttavat Yrityskylän työntekijät, vastuuohjaajat. Vastuuohjaajat huolehtivat päivän aikataulusta, luokkien vastaanottamisesta, juonnoista sekä erilaisista vastaan tulevista ongelmatilanteista. Heiltä voi kysyä päivän aikana apua mihin tahansa kysymykseen – he auttavat mielellään!

Yrityskylän tableteilta ja tietokoneilta löytyvästä pelijärjestelmästä löytyy erilaisia välilehtiä, jotka sisältävät muun muassa seuraavia tietoja ja tapahtumia:

 1. Tehtävät -välilehti: Jokaisen ammatin työtehtävät (henkilökohtaiset työtehtävälistat kunkin oppilaan oman nimen takana)
 2. Verkkopankki-välilehti: Täältä jokainen oppilas käy avaamassa itselleen tilin. Saatuaan tunnusluvun oppilas näkee tältä välilehdeltä jatkossa oman kulutuksen sekä tilinsä saldon.
 3. Tuotteet ja palvelut -välilehti: Täältä löytyvät yrityksen myytävät tuotteet ja/tai palvelut listattuna. Myyminen tapahtuu lisäämäällä tuotteet ostoskoriin ja painamalla Siirry kassalle -näppäintä. Jos asiakkaana on kuluttaja (vapaa-ajalla oleva oppilas), hoituu tuotteen maksu asiakkaan pankkikortista löytyvän tunnusluvun avulla ja maksu tapahtuu heti. Jos asiakkaana on yritys, lähetetään tabletilta lasku oikealle yritykselle, jonka jälkeen lasku ilmestyy vastaanottavan yrityksen tabletille. Laskun voi maksaa sen vastaanottava yritys omalta tabletiltaan.
 4. Yrityksen talous-välilehti: Täältä löytyvät itse yrityksen toimintaan liittyvät toiminnot omista välilehdistään: Kirjanpito (tulot, menot, lainat ja tulos), henkilöstö ja palkat (palkkojen maksu), yrityksen laskut (laskujen maksu), sekä lainahakemus.
 5. Uutiset-välilehti: Kylän mediayritykset päivittävät tälle välilehdelle uutisia, tiedotteita sekä mainoksia päivän tapahtumista. Näitä muut yritykset pääsevät seuraamaan omilta tableteiltaan.

Yrityksestä riippuen pelijärjestelmässä voi näkyä myös muita välilehtiä, kuten Vierailijat-, Äänestys-, Uutistoimitus- ja Tuotantovälilehti. Ammattien työtehtävät ohjaavat näiden välilehtien käytössä.

Lisäksi yrityksissä on erilaista rekvisiittaa, kuten työvaatteet, kaulanauhat, yrityskohtaiset esineet ja tavarat (esim. metsäkonesimulaattori, äänestyskoppi ja verenpainemittari) sekä yrityksestä riippuen lajitelma myytäviä tuotteita. Huomioithan, että konkreettisesti myytävät tuotteet (Yrityskylä-tuotteet sekä kauppojen tuotteet) ovat vain oppilaille.

Vaikka päivän aikataulusta huolehtiminen ja työ- ja vapaavuorojen vaihdoista kuuluttaminen on vastuuohjaajan vastuulla, on ohjaajan hyvä olla perillä päivän rakenteesta. Jokaisella oppilaalla on oma aikataulunsa sen mukaan, onko hänen kaulassaan punainen, keltainen vai vihreä kaulanauha. Rakenne on joka päivä sama, ja se seuraa alla olevaa jakoa:

Kellonaika Tapahtuma
09.30-09.45 Päivänavaus keskusaukiolla, jossa myös ohjaajat esittäytyvät oppilaille
09.45-10.00 Tiimipalaveri 1 oppilaiden omissa yrityksissä
10.00-10.20 Yritystoiminnan käynnistäminen
10.20–10.40 Kyläkokous keskusaukiolla
10.40–11.05 Ensimmäinen työ-/vapaa-aikavuoro (punaiset ammatit vapaalla)
11.05–11.30 Toinen työ-/vapaa-aikavuoro (keltaiset ammatit vapaalla)
11.30–11.55 Kolmas työ-/vapaa-aikavuoro (vihreät ammatit vapaalla)
11.55–12.10 Tiimipalaveri 2 oppilaiden omissa yrityksissä
12.10–12.35 Neljäs työ-/vapaa-aikavuoro (punaiset ammatit vapaalla)
12.35–13.00 Viides työ-/vapaa-aikavuoro (keltaiset ammatit vapaalla)
13.00–13.25 Kuudes työ-/vapaa-aikavuoro (vihreät ammatit vapaalla)
13.25–13.35 Yritysten sulkeminen (siivous!)
13.35–13.45 Tiimipalaveri 3 oppilaiden omissa yrityksissä
13.45–14.00 Päätöskokous keskusaukiolla

Yrityskylässä on erilaisia yrityksiä, ammatteja ja työtehtäviä. Oppilaiden päivän työtehtävät löytyvät pelijärjestelmästä tabletilta. Osa työtehtävistä tehdään tablettia hyödyntämällä, kuten esimerkiksi työtehtävät liittyen videoiden katsomiseen tai sähköisten lomakkeiden täyttämiseen. Monissa työtehtävissä on vuorovaikutusta oppilaiden kesken, kuten esimerkiksi erilaisten sopimusten solmimisessa yritysten välillä. Joissakin päivän työtehtävissä tarvitaan lisäksi myös erilaista oppimisympäristöstä löytyvää materiaalia tai työvälineitä. Erilaiset täydennettävät lomakkeet, robotit, verenpainemittari tai liitutaulut ovat yksiä esimerkkejä työtehtävissä hyödynnettävistä materiaaleista tai työvälineistä.

Alla on esitetty muutama esimerkki oppilaiden päivän työtehtävistä. Tehtäviä lukiessasi voit esimerkiksi pohtia, kuinka lähtisit ohjaamaan oppilaita kunkin tehtävän tekemiseen ja minkälaista apua ja tukea oppilas voisi tarvita tehtävässä?

Esitys Kyläkokoukseen
Tee esitys kaupungin Kyläkokousta varten. Kerro esityksessäsi, keitä yritykseen kuuluu ja mitä yrityksenne tekee. Voit kirjoittaa esityksen esimerkiksi paperille muistiin. HUOM! Kyläkokous on loistava tilaisuus hankkia uusia asiakkaita yrityksellenne sekä herättää muiden yrityskyläläisten kiinnostus yritystänne kohtaan!

Pankkikortti
Hae pankista itsellesi pankkikortti, jotta voit tehdä omia ostoksia Yrityskylän yrityksissä.  Palkkasi, josta on vähennetty verot sekä työeläkemaksu, maksetaan tilillesi. Pystyt päivän aikana käyttämään palkkaasi tekemällä pankkikortilla ostoksia Yrityskylässä. Pankkikortilla tehdyt ostokset saat viedä kotiin päivän päätteeksi.

Tuotteiden hyllyttäminen
Järjestäkää kaupan myytävät tuotteet siististi oikeille paikoilleen. Jos hyllyssä on tuotteita kahdella eri päivämäärällä, laittakaa vanhemmat eteen.

Tutustu työvälineisiin ja harjoittele asiakastilanteita
Ottakaa yhdessä haltuun terveystarkastukseen tarvittavat välineet. Harjoitelkaa myös yhdessä työkavereiden kanssa asiakaspalvelutilanteita ja työterveystarkastusten pitämistä. Muistakaa, että hyvään palveluun kannattaa panostaa, sillä paras yritys palkitaan päivän päätteeksi.

Jokaisella kuudesluokkalaisella on päivän aikana kaksi vapaa-aikavuoroa. Tällöin he voivat syödä koulun eväitä, vierailla muissa yrityksissä ja ostaa tuotteita sekä osallistua muihin Yrityskylän aktiviteetteihin.

Oppilas avaa päivän alussa itselleen tilin tabletilta, jonka jälkeen hän voi omalla vapaa-ajallaan hakea pankista oman pankkikortin, jolla voi tehdä vapaa-ajan ostoksia. Jotta pankkikortilla on rahaa, tulee palkat olla maksettu. Tämä palkkaraha on Yrityskylän virtuaalirahaa, jonka oppilas voi käyttää päivän aikana haluamallaan tavalla.

Yrityskylässä on kolme eri palkkaluokkaa, mutta progressiivisen verotuksen vuoksi erot palkoissa ovat lopulta hyvin pienet.

Aamuvalmistelut: Tutustu huolella ohjaajan ohjeisiin sekä oppilaiden työtehtäviin ja muuhun materiaaliin yrityksissä.

Kuuntele vastuuohjaajien pitämä aamujuonto tarkkaan: Tiedät, mitä oppilaiden tulee tehdä seuraavaksi.

Yritysten käynnistäminen: Päivä alkaa yrityksen johtajan pitämällä 1. tiimipalaverilla. Varmista, että kaikilla on kokouksen päätteeksi kaulanauha kaulassa ja oppilaat tietävät, mistä näkevät omat työtehtävänsä.

Aamun tärkeitä tehtäviä: Työvaatteiden pukeminen, tabletteihin tutustuminen, palkkojen maksu, johtajan puheen valmistelu kyläkokousta varten

Työ- ja vapaavuorojen vaihto: Työ- ja vapaavuorojen vaihto: Vastuuohjaajat kuuluttavat työ- ja vapaavuorojen vaihdot. Varmista, että kaikki lukevat työtehtäviään oikeasta kohdasta ja toimivat niiden mukaisesti. Neuvo ja kannusta!

Tiimipalaveri 2: Varmista, että oppilaat pitävät paras asiakaspalveluyritys -äänestyksen omassa yrityksessään

Tiimipalaveri 3: Varmista, että oppilaat täyttävät päätöspöytäkirjan, sillä yrityksen johtaja tarvitsee tätä päivän päätöskokouksessa.

Yritysten siivoaminen: Pidä huolta, että oppilaat siivoavat päivän lopuksi yrityksen siistiin kuntoon. Huolehdi itse vielä lopuksi, että yritys on siisti ja siivoa tarvittaessa yritys samaan kuntoon, kuin missä se oli päivän alussa. Sammuta laitteet ja vie oppilaiden tabletit tablettikärryyn.

Turvallisuus päivän aikana: Yrityskylän yhteiset pelisäännöt ovat osa turvallisuutta. Säännöt käydään oppilaiden kanssa aamun juonnossa läpi ja jokaisen oppilaan tulee noudattaa sääntöjä päivän aikana. Kiusaamiselle ja väkivallalle on nollatoleranssi ja tällaisiin tilanteisiin tulee aina puuttua. Ilmoita vastuuohjaajalle, mikäli kiusaamista esiintyy. Yleiset hätäpoistumistiet käydään läpi aamulla ja Yrityskylästä löytyy ensiaputarvikkeet.

Erityisoppilaat: Yrityskylä-päivään osallistuu myös erityisoppilaita. Opettajia pyydetään ilmoittamaan erityisoppilaista etukäteen ja tarvittaessa huolehtimaan, että oppilailla on omat avustajat mukana. Erityisoppilaiden ohjaamisessa on hyvä pitää mielessä, että oppilaat hoitavat työtehtävänsä omien taitojensa puitteissa eikä tavoitteena välttämättä ole, että kaikki tehtävät tulisivat tehtyä. Vastuuohjaajat ovat tukenasi tarvittaessa.

Tässä on asioita, joita muun muassa saat tullessasi ohjaamaan Yrityskylään:

– Työelämätaitoja ja työkokemusta yrittäjyyskasvatuksesta
– Epävarmuudensietokykyä ja vuorovaikutustaitoja
– Kokemusta lasten ohjaamisesta
– Opintosuorituksen ja työtodistuksen

Ohjaajat ovat kerta toisensa jälkeen pitäneet Yrityskylässä ohjaamista todella hyödyllisenä työkokemuksena. Eräs Yrityskylässä ohjannut opiskelija kuvailee ohjaajana työskentelyä näin: ”Yrityskylässä ohjaaminen oli todella hyödyllinen kokemus ja antoi näkökulmaa omiin opintoihin. Opin myös tällaisessa uudessa tilanteessa paljon uutta itsestäni. Jäi sellainen olo, että tulisin mielelläni uudestaankin.”

Millainen sitten on hyvä Yrityskylän ohjaaja? Positiivisella asenteella pärjää jo pitkälle. Ohjatessa on hyvä pyrkiä olemaan mahdollisimman oma-aloitteinen eli kysellä oppilailta, miten heillä sujuu ja tarvitsevatko he apua. Samoin tärkeää on kysyä aina neuvoa vastuuohjaajalta, jos et esimerkiksi itse osaa vastata oppilaan kysymyksiin.

Oma-aloitteisuuden lisäksi on tärkeää toimia itse esimerkillisesti, sillä oppilaat muistavat oman ohjaajansa vielä kauan Yrityskylä-päivän jälkeenkin ja ottavat ohjaajastaan esimerkkiä. Muistathan esimerkillisyyden jo siinä, että olet ajoissa paikalla ohjauspäivänäsi. Koska tärkeintä on olla koko aika läsnä oppilaille, pidäthän kännykän taskussa päivän ajan, jotta oppilaiden on helppo lähestyä sinua ohjaajana.

Ohjauskokemukseen kuuluu myös ohjausten jälkeisen palautteen antaminen Yrityskylässä ohjaamisesta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja kaikki risut ja ruusut ovat tervetulleita. Palaute on anonyymi ja sen täyttö vie vain hetken. Palautteeseen pääset tästä.

Ohjaajana toimiminen Yrityskylä Yläkoulussa

Yrityskylä Yläkoulussa ohjaajat pääsevät päivän aikana toimimaan yhdessä roolissa Yrityskylän pelitilanteissa. Pelitilanteessa rooleja on yhteensä kolme: pelin juontaja, pankin yritysneuvoja sekä ostavana asiakkaana toimiminen. Yleensä ohjaajat toimivat joko pankin yritysneuvojana tai ostavana asiakkaana (eli myyntineuvottelujen pitäjänä) ja pelin juontajana toimii aina vastuuohjaaja. Oman Yrityskyläsi asiantuntija kertoo sinulle, missä roolissa tulet toimimaan ohjaajaksi tullessasi. Löydät ohjeet rooleissa toimimiseen klikkaamalla oman Yrityskylääsi kohdasta “Käytännöt Yrityskylittäin”.

Yrityskylä-päivän aikana oppilaita ja ohjaajia auttavat Yrityskylän työntekijät, vastuuohjaajat. Vastuuohjaajat huolehtivat päivän aikataulusta, luokkien vastaanottamisesta, juonnoista sekä erilaisista vastaan tulevista ongelmatilanteista. Heiltä voi kysyä päivän aikana apua mihin tahansa kysymykseen – he auttavat mielellään!

Pelissä oppilaat toimivat 4−5 hengen tiimeissä yhden yrityksen johtoryhminä. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualueensa, josta hän huolehtii yhteisten tehtävien lisäksi. Vastuualueet ovat johtaminen, myynti, markkinointi, tuotanto/projektin hallinta ja vastuullisuus.

Peli jakautuu neljään kvartaaliin ja siinä simuloidaan yrityksen yhtä liiketoimintavuotta. Kvartaalien välissä on 10 minuutin osavuosikatsaustauot, jolloin tarkastellaan johtoryhmien kanssa tilannetta; katetuottoa ja myytyjen tuotteiden määrää, sekä mainepistemäärää ja liiketulosta. Pelin eri osiot jakautuvat seuraavanlaisesti:

Pelin jakso Pelikellon aika
Alkujuonto noin 20 minuuttia
Kvartaali 1 00:00-00:35
Kvartaalitauko 1 00:35-00:45
Kvartaali 2 00:45-01:10
Kvartaalitauko 2 01:10-01:20
Kvartaali 3 01:20-01:35
Kvartaalitauko 3 01:35-01:45
Kvartaali 4 01:45-02:00
Voittajien palkitseminen noin 5 minuuttia

Johtoryhmät myyvät yrityksensä tuotetta kahteen maahan toisiaan vastaan kilpaillen. Asiakkaat jättävät päivän aikana tarjouspyyntöjä ja järjestävät tarjouskilpailuja, joihin johtoryhmät vastaavat. Tarjouspyynnöistä käydään neuvottelemassa, tarjouskilpailuista ei. Neuvotteluita käy se johtoryhmän jäsen, joka vastaa myynnistä. Toiseen maahan pääsee vasta kolmannella kvartaalilla, kun mainetta on kertynyt vähintään 1000 pistettä. Johtamisesta vastaava oppilas käy erilaisissa tapaamisissa pankissa. Näitä ovat asiakkuuden avaaminen, lainaneuvottelut ja vuositapaaminen.

Lopuksi voittajaksi selviytyy tiimi, joka on päässyt kolmen parhaan joukkoon liiketuloksessa ja jolla on näistä parhaat mainepisteet.

Vaikka vastuuohjaajan vastuulla on päivän aikataulusta huolehtiminen, on ohjaajan hyvä kuitenkin olla perillä päivän rakenteesta. Jokaisella Yrityskylällä on oma aikataulunsa siinä, milloin pelitilanteet alkavat, joten näet tarkemman aikataulun Yrityskylä-kohtaisista tiedoista. Sieltä löydät myös tarkemmat ohjeet eri rooleissa toimimiseen.

Yrityskylän pelitilanteessa käytetään apuna pelijärjestelmää. Oppilaiden tableteilla oppilaat pystyvät vastaanottamaan tilauksia, tuottamaan tuotetta/palvelua ja toimittamaan tilauksen asiakkaille. Lisäksi tabletilta näkyy yrityksen reaaliaikainen kirjanpito ja mainepisteet, sekä oppilaiden on mahdollisuus tehdä tabletilla investointeja.

Eri roolien tietokoneilla, kuten pankissa ja asiakkaalla on tietokoneilla auki pelijärjestelmän hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmästä voidaan esimerkiksi myöntää lainoja ja lähettää tilauksia.

Muista tutustua molempiin näkymiin ennen oppilaiden saapumista Yrityskylään ensimmäisen ohjaamispäiväsi aamuna! Vastuuohjaajat auttavat sinua järjestelmien käyttämisessä.

Tässä on asioita, joita muun muassa saat tullessasi ohjaamaan Yrityskylään:

– Työelämätaitoja ja työkokemusta yrittäjyyskasvatuksesta
– Epävarmuudensietokykyä ja vuorovaikutustaitoja
– Kokemusta nuorten ohjaamisesta
– Opintosuorituksen ja työtodistuksen

Ohjaajat ovat kerta toisensa jälkeen pitäneet Yrityskylässä ohjaamista todella hyödyllisenä työkokemuksena. Eräs Yrityskylässä ohjannut opiskelija kuvailee ohjaajana työskentelyä näin: ”Yrityskylässä ohjaaminen oli todella hyödyllinen kokemus ja antoi näkökulmaa omiin opintoihin. Opin myös tällaisessa uudessa tilanteessa paljon uutta itsestäni. Jäi sellainen olo, että tulisin mielelläni uudestaankin.”

Millainen sitten on hyvä Yrityskylän ohjaaja? Positiivisella asenteella pärjää jo pitkälle. Ohjatessa on hyvä pyrkiä olemaan mahdollisimman oma-aloitteinen, mutta muistaa myös aina kysyä vastuuohjaajalta, jos et esimerkiksi itse osaa vastata oppilaan kysymyksiin tai tarvitset apua rooliisi liittyvissä tehtävissä.

Oma-aloitteisuuden lisäksi on tärkeä toimia itse esimerkillisesti. Muistathan esimerkillisyyden jo siinä, että olet ajoissa paikalla ohjauspäivänäsi. Pelitilanne voi joskus myös olla nopeatempoinen, joten olethan valmis toimimaan nopeasti erilaisissa tilanteissa ja halukas oppimaan uutta!

Ohjauskokemukseen kuuluu myös ohjausten jälkeisen palautteen antaminen Yrityskylässä ohjaamisesta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja kaikki risut ja ruusut ovat tervetulleita. Palaute on anonyymi ja sen täyttö vie vain hetken. Palautteeseen pääset tästä.

Käytännöt Yrityskylittäin

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Ennen ohjauspäiviä ohjaajan tulee osallistua Yrityskylän ohjaajakoulutukseen. Ohjaajakoulutuksessa tutustutaan Yrityskylään ja ohjaajan rooliin. Koulutuksessa tutustutaan myös oppilaiden päivän kulkuun ja työtehtäviin sekä käydään läpi ohjaukseen liittyviä vinkkejä ja käytänteitä. Olethan yhteydessä omaan opettajaasi / yrityksesi yhteyshenkilöön / Yrityskylän yhteyshenkilöön, jos olet estynyt saapumasta koulutukseen.

Oppilaitoksista saapuvat ohjaajat:

Ohjaajakoulutusten sekä ohjauspäivien ajankohta sovitaan oppilaitosten kanssa etukäteen. Voit varmistaa oppilaitoksellenne sovitut päivämäärät omalta opettajaltasi.

Kumppaniyritysten työntekijät:

Yritysten työntekijät, jotka tulevat ohjaamaan Yrityskylään, voivat tiedustella omia ohjaajakoulutuksen ja ohjauspäivien ajankohtia yrityksen Yrityskylä-yhteyshenkilöltä.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 14.30. Tulethan ajoissa paikalle!

Päivä alkaa vastuuohjaajien pitämällä aamubriiffillä. Aamubriiffin aikana käydään läpi päivän aikataulu ja jaetaan ohjattavat yritykset. Aamubriiffin jälkeen pienoisyritykset valmistellaan kuntoon.

Oppilaiden ohjaamista on Yrityskylässä klo 9.30-14.00. Jokaisella ohjaajalla on ohjattavanaan 5-10 oppilasta.

Ohjauspäivän lopuksi pienoisyritykset siivotaan ja tämän jälkeen vastuuohjaajat pitävät yhteisen loppubriiffin. Loppubriiffissä käydään läpi päivän fiiliksiä ja keskustellaan yhdessä oppimiskokemuksista ja kehitysideoista.

Syöminen Yrityskylässä:

Ota Yrityskylään omat eväät mukaan. Taukotilassa on käytössäsi jääkaappi, mikro, vedenkeitin ja astioita. Ohjaajat pitävät porrastetusti lyhyen lounastauon (noin 20 min) päivän aikana. Tauoista sovitaan muiden ohjaajien kanssa niin, että oppimisympäristössä on aina riittävästi ohjaajia oppilaiden apuna. Ohjaajille on tarjolla kahvia ja teetä taukotilassa päivän aikana.

Yrityskylä Espoon pienoisyritykset:

Voit halutessasi etukäteen tutustua Yrityskylä Alakoulu Espoon pienoisyrityksiin lukemalla lyhyet yrityskuvaukset klikkaamalla tätä tekstiä.

Huom! Jokaista pienoisyritystä varten on luotu yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Nämä ohjeet näet Yrityskylässä.

Sairastuminen:

Mikäli sairastut, ilmoita siitä välittömästi Yrityskylän kyläkoordinaattorille sähköpostitse tai puhelimitse. Sovi mahdollisista korvaavista ohjauspäivistä oman opettajasi ja kyläkoordinaattorin kanssa.

Tärppejä oppilaiden ohjaamiseen:

 • Oppilaat kyselevät sinulta paljon. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä tehtävälistoista. Vastuuohjaa auttaa sinua aina tarvittaessa.
 • Yrityskylä on toiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista, joten muista jättää tilaa oppilaiden omalle oivaltamiselle.
 • Kannusta ja tue oppilaita päivän aikana.
 • Yrityskylä-päivät vaativat usein improvisointia. Keksi tarvittaessa rohkeasti myös omia ratkaisuja.
 • Ole läsnä ja tarkkaile, kuka tarvitsee tukeasi.
 • Ole esimerkki ja tule paikalle positiivisella fiiliksellä. Meidän kaikkien asenteella on ratkaiseva asema siinä, onnistummeko tarjoamaan positiivisen kokemuksen Yrityskylässä vieraileville oppilaille.

Muuta:

Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät. Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.

Yrityskylä on savuton, joten tupakointi on kielletty koko Yrityskylä-päivän ajan. Yrityskylästä ei voi poistua kesken päivän, sillä oppilaiden ohjaaminen vaatii läsnäoloa.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Alakoulu Espoo
Kutojantie 6-8
02630 Espoo
yrityskyla.espoo@tat.fi

Kyläkoordinaattori, Tatu Reijonen / 050 472 5218

Kyläkoordinaattori, Mari Saarelainen / 050 573 6772

Asiantuntija, Netta Jukarainen / 050 4714238

Saapumisohjeet:

Yrityskylä Espoo sijaitsee Nihtisillassa Knitter Business Parkissa, (talo 1), 4. kerroksessa. Yrityskylän sisäänkäyntinä toimiva B-ovi on pääovesta vasemmalla.

Pääset paikalle kätevästi julkisilla. Rakennuksen lähellä on useampi bussipysäkki (Kutojantie, Nihtisilta), joilla pysähtyy monet Espoosta ja Helsingistä päin tulevat bussit. Keran juna-asemalta on kävelymatkaa noin 10 minuuttia.

Knitter Business Parkin edessä on iso parkkialue, jonne voi parkkeerata ilmaiseksi.

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Ennen ohjauspäiviä ohjaajan tulee osallistua Yrityskylän ohjaajakoulutukseen. Ohjaajakoulutuksessa tutustutaan Yrityskylään ja ohjaajan rooliin. Koulutuksessa tutustutaan myös oppilaiden päivän kulkuun ja työtehtäviin sekä käydään läpi ohjaukseen liittyviä vinkkejä ja käytänteitä. Olethan yhteydessä omaan opettajaasi / yrityksesi yhteyshenkilöön / Yrityskylän yhteyshenkilöön, jos olet estynyt saapumasta koulutukseen.

Oppilaitoksista saapuvat ohjaajat:

Ohjaajakoulutusten sekä ohjauspäivien ajankohta sovitaan oppilaitosten kanssa etukäteen. Voit varmistaa oppilaitoksellenne sovitut päivämäärät omalta opettajaltasi.

Kumppaniyritysten työntekijät:

Yritysten työntekijät, jotka tulevat ohjaamaan Yrityskylään, voivat tiedustella omia ohjauspäivien ajankohtia yrityksen Yrityskylä-yhteyshenkilöltä. Ohjauspäivät varataan aina etukäteen.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 14.30. Tulethan ajoissa paikalle! Yrityskylästä ei voi poistua ohjauspäivän aikana.

Päivä alkaa vastuuohjaajien pitämällä aamubriiffillä. Aamubriiffin aikana käydään läpi päivän aikataulu ja jaetaan ohjattavat yritykset. Aamubriiffin jälkeen pienoisyritykset valmistellaan kuntoon. Jokaisella ohjaajalla on ohjattavanaan n. 8-12 oppilasta.

Ohjauspäivän lopuksi pienoisyritykset siivotaan ja tämän jälkeen vastuuohjaajat pitävät yhteisen loppubriiffin. Loppubriiffissä käydään läpi päivän fiiliksiä ja keskustellaan yhdessä päivän kulusta,  oppimiskokemuksista ja kehitysideoista.

Syöminen Yrityskylässä:

Ota mukaasi omat eväät lounastaukoa varten. Lounastauko (n. 20 min) pidetään joustavasti Yrityskylä-päivän aikana, porrastaen taukoja muiden ohjaajien kanssa. Yrityskylän keittiöstä löytyy jääkaappi, mikro sekä astiat ja aterimet. Yrityskylä tarjoaa kahvin ja teen.

Yrityskylä Alakoulu Helsinki-Vantaan pienoisyritykset: 

Jokainen ohjaaja saa päivän ajaksi ohjattavakseen muutaman pienoisyrityksen. Ohjattavat yritykset jaetaan ohjaajalle ohjauspäivän alussa. Voit halutessasi tutustua etukäteen Yrityskylä Alakoulu Helsinki-Vantaan pienoisyrityksiin lukemalla lyhyet yrityskuvaukset klikkaamalla tästä linkistä.

Huom! Jokaista pienoisyritystä varten on olemassa myös yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Ohjeet saat Yrityskylässä ohjauspäivän alussa, kun ohjattavat yritykset on jaettu.

Ohjaajana toimiminen Yrityskylä-oppimisympäristössä: 

Tärppejä oppilaiden ohjaamiseen:

 • Oppilaat kyselevät sinulta paljon. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä työtehtävälistoista. Vastuuohjaa auttaa sinua aina tarvittaessa.
 • Yrityskylä on toiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista, joten muista jättää tilaa oppilaiden omalle oivaltamiselle.
 • Yrityskylä-päivät vaativat usein improvisointia. Keksi tarvittaessa rohkeasti myös omia ratkaisuja.
 • Ole läsnä ja tarkkaile, kuka tarvitsee tukeasi.
 • Ole esimerkki ja tule paikalle positiivisella fiiliksellä. Meidän kaikkien asenteella on ratkaiseva asema siinä, onnistummeko tarjoamaan positiivisen kokemuksen Yrityskylässä vieraileville oppilaille.

Sairastuminen: 

Mikäli sairastut, ilmoita siitä välittömästi Yrityskylän yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse. Sovi mahdollisista korvaavista ohjauspäivistä oman opettajasi ja yhteyshenkilösi kanssa.

Muuta: 

Yrityskylän oppimisympäristö on kengätön. Halutessasi voit ottaa mukaan villasukat tai sisäkengät. Oppimisympäristö on hallimaisessa tilassa, joten suosittelemme ottamaan mukaan esimerkiksi neuleen tai hupparin viileän varalta.

Huom! Yrityskylä-päivä on savuton. Yrityskylästä ei voi poistua ohjauspäivän aikana.

Tekniikan museon pihapiirissä on parkkipaikkoja, joihin saa pysäköidä ohjauspäivän ajaksi.

Yhteystiedot: 

Yrityskylä Alakoulu Helsinki-Vantaa
Viikintie 1, 00560 Helsinki
(Tekniikan museon pihapiiri C-halli)

Yhteyshenkilöt:

Aino Yrttiranta, Kyläkoordinaattori

050 530 6513 / yrityskyla.helsinki-vantaa@nuortennyt.fi

 

Antti Karkiainen, Asiantuntija

041 536 6353 / yrityskyla.helsinki-vantaa@nuortennyt.fi

Ohjaajakoulutukset ja ohjauspäivät:

Ennen ohjauspäiviä sinun tulee osallistua Yrityskylä Itä-Suomen ohjaajakoulutukseen, joka järjestetään Yrityskylä-oppimisympäristössä. Ohjaajakoulutusten ajankohdat sovitaan oppilaitoksen kanssa etukäteen. Voit tarkistaa ohjaajakoulutuksen ajankohdan opettajaltasi.

Ohjaajakoulutuksessa tutustutaan Yrityskylään ja ohjaajan rooliin. Koulutuksessa tutustutaan myös oppilaiden päivän kulkuun ja työtehtäviin sekä käydään läpi ohjaukseen liittyviä vinkkejä ja käytänteitä.

 

Ohjauspäivät:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 15.00. Tulethan ajoissa paikalle!

Päivä alkaa yhteisellä aamupalaverilla. Aamupalaverin aikana käydään läpi päivän aikataulu ja jaetaan jokaiselle ohjaajalle omat pienoisyritykset, joissa työskentelevien oppilaiden ohjaamiseen kukin keskittyy enemmän päivän ajan. Aamupalaverin jälkeen pienoisyritykset valmistellaan kuntoon kyläpäivää varten.

Oppilaiden ohjaamista Yrityskylässä on noin klo 9.20-14.00. Jokaista ohjaajaa kohden on noin 5-10 oppilasta päivästä riippuen.

Yrityskylä Itä-Suomessa on 21 pienoisyritystä, joissa oppilaat työskentelevät päivän ajan eri ammateissa. Jokaiselle pienoisyritykselle on omat ohjeet, joissa kerrotaan yrityksen toiminnasta ja ammateista.

Ohjauspäivän lopuksi pienoisyritykset siivotaan ja pidetään yhteinen loppupalaveri. Loppupalaverin käydään läpi päivän fiiliksiä ja keskustellaan yhdessä oppimiskokemuksista ja kehitysideoista.

 

Syöminen Yrityskylässä:

Ota Yrityskylään omat eväät mukaan. Taukotilassa on käytössäsi jääkaappi, mikro, vedenkeitin ja astioita. Ohjaajille on tarjolla kahvia ja teetä taukotilassa päivän aikana. Voit ottaa mukaan myös oman vesipullon.

Ohjaajien lounastauot ovat 30 min ja ne pidetään porrastetusti. Tauoista sovitaan muiden ohjaajien kanssa niin, että oppimisympäristössä on aina riittävästi ohjaajia oppilaiden apuna. Yrityskylästä ei voi poistua kesken päivän (esim. kauppaan), sillä oppilaiden ohjaaminen vaatii läsnäoloa.

 

Äkilliset poissaolot:

Sairaana ei voi tulla ohjaamaan Yrityskylään.

Ilmoitathan välittömästi Yrityskylän asiantuntijalle tai kyläkoordinaattorille soittamalla tai viestillä, jos et pääse ohjaamaan ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.

Äkilliset poissaolot vaikuttavat työntekijöiden ja muiden ohjaajien töihin, joten on tärkeää, että saamme tiedon poissaolosta mahdollisimman varhain!

Sovi mahdollisista korvaavista ohjauspäivistä tai -tehtävistä oman opettajasi kanssa.

 

Tärppejä oppilaiden ohjaamiseen:

 • Yrityskylä-päivän ja ohjaamisen tärkein tavoite on, että oppilailla on mukava päivä.
 • Tärkein tehtäväsi on olla läsnä, kannustaa ja tukea oppilaita päivän aikana.
 • Vastuuohjaat auttavat sinua aina tarvittaessa.
 • Oppilaat saattavat kysellä sinulta paljon. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä tehtävälistoista.
 • Yrityskylä on toiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista. Pyri jättämään tilaa oppilaiden omalle oivaltamiselle sen sijaan, että antaisit heti suoria vastauksia.
 • Ole läsnä ja tarkkaile, kuka tarvitsee tukeasi.
 • Oma positiivinen asenteemme on ratkaisevassa asemassa, kun pyrimme tarjoamaan oppilaille positiivisen kokemuksen Yrityskylä-päivästä.

 

Muuta:

Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät. Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.

Yrityskylä on savuton, joten tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty koko Yrityskylä-päivän ajan.


Yhteystiedot:

Noora Ahonen
Kyläkoordinaattori
0504319854
noora.ahonen@nuortennyt.fi

Ella Putkonen
Asiantuntija
0408322187
ella.putkonen@nuortennyt.fi


Saapumisohjeet:

Yrityskylä Itä-Suomi sijaitsee osoitteessa Leväsentie 2 B, 70700 Kuopio.

Tilamme ovat Kauppakeskus Cantin 2. kerroksessa. Sisäänkäyntimme on Huonekalukeitaan ovi.

Sisäänkäyntimme edessä on maksuttomia 4 tunnin parkkipaikkoja. Muistathan parkkikiekon!

Ota yhteys oman alueesi asiantuntijaan. Yhteystiedot löydät osoitteesta https://yrityskyla.fi/yhteystiedot/ .

Ohjaajakoulutukset ja ohjauspäivät:

Ennen ohjauspäiviä sinun tulee osallistua Yrityskylä Keski-Suomen ohjaajakoulutukseen, joka järjestetään Yrityskylä-oppimisympäristössä. Ohjaajakoulutusten ajankohdat sovitaan oppilaitoksen kanssa etukäteen. Voit tarkistaa ohjaajakoulutuksen ajankohdan opettajaltasi.

Ohjaajakoulutuksessa tutustutaan Yrityskylään ja ohjaajan rooliin. Koulutuksessa tutustutaan myös oppilaiden päivän kulkuun ja työtehtäviin sekä käydään läpi ohjaukseen liittyviä vinkkejä ja käytänteitä.

 

Ohjauspäivät:

Ohjauspäivät alkavat ohjaajan ensimmäisenä päivänä klo 8.00 ja päättyvät klo 14.30. Seuraavina päivinä ohjaajan päivän pituus on klo 8.30–14.30. Tulethan ajoissa paikalle!

Päivä alkaa vastuuohjaajien pitämällä aamupalaverilla. Aamupalaverin aikana käydään läpi päivän aikataulu ja jaetaan ohjattavat yritykset. Aamupalaverin jälkeen pienoisyritykset valmistellaan kuntoon.

Oppilaiden ohjaamista Yrityskylässä on klo 9.30-14.00. Jokaisella ohjaajalla on ohjattavanaan noin 5-15 oppilasta riippuen paikalle tulevien oppilaiden määrästä.

Ohjauspäivän lopuksi pienoisyritykset siivotaan ja tämän jälkeen vastuuohjaajat pitävät yhteisen loppupalaverin. Loppupalaverin käydään läpi päivän fiiliksiä ja keskustellaan yhdessä oppimiskokemuksista ja kehitysideoista.

 

Syöminen Yrityskylässä:

Ota Yrityskylään omat eväät mukaan. Taukotilassa on käytössäsi jääkaappi, mikro, vedenkeitin ja astioita. Ohjaajat pitävät porrastetusti lounastauon (30min) päivän aikana. Tauoista sovitaan muiden ohjaajien kanssa niin, että oppimisympäristössä on aina riittävästi ohjaajia oppilaiden apuna. Ohjaajille on tarjolla kahvia ja teetä taukotilassa päivän aikana. Voit ottaa mukaan myös oman vesipullon.

 

Yrityskylä Keski-Suomen pienoisyritykset:

Yrityskylä Itä-Suomessa on seuraavat yritykset: Kaupungintalo, Yrityshubi, Valtra, Trimedia, OP Koti, Lidl, Martela, MTK + Jukolan Juusto, Yle, Gradia, Jyväskylän yliopisto, Metsänhoitoyhdistys, Mustankorkea, LähiTapiola, artLAB sekä Nordea.

Huom! Jokaista pienoisyritystä varten on luotu yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet ja vinkit, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Nämä ohjeet saat paikan päällä Yrityskylässä.

 

Sairastuminen:

Mikäli sairastut, ilmoita siitä välittömästi Yrityskylän asiantuntijalle puhelimitse. Sairastumisesi vaikuttaa työntekijöiden ja muiden ohjaajien töihin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida tilanteeseen pikimmiten.

Huomioithan ettet voi tulla oireisena ohjaamaan Yrityskylään.

Sovi mahdollisista korvaavista ohjauspäivistä tai -tehtävistä oman opettajasi kanssa.

 

Tärppejä oppilaiden ohjaamiseen:

 

 • Oppilaat kyselevät sinulta paljon. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä tehtävälistoista. Vastuuohjaat auttavat sinua aina tarvittaessa.
 • Yrityskylä on toiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista, joten muista jättää tilaa oppilaiden omalle oivaltamiselle.
 • Kannusta ja tue oppilaita päivän aikana.
 • Yrityskylä-päivät vaativat usein improvisointia. Keksi tarvittaessa rohkeasti myös omia ratkaisuja.
 • Ole läsnä ja tarkkaile, kuka tarvitsee tukeasi.
 • Ole esimerkki ja tule paikalle positiivisella fiiliksellä. Meidän kaikkien asenteella on ratkaiseva asema siinä, onnistummeko tarjoamaan positiivisen kokemuksen Yrityskylässä vieraileville oppilaille.

 

Muuta:

Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät. Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.

Yrityskylä on savuton, joten tupakointi on kielletty koko Yrityskylä-päivän ajan.

Yrityskylästä ei voi poistua kesken päivän (esim. kauppaan), sillä oppilaiden ohjaaminen vaatii läsnäoloa. Ota siis mukaan omat eväät ohjauspäivää varten.

Huolehdithan käsihygieniastasi erityisen huolellisesti. Kylällämme on tarjolla myös maskeja.


Yhteystiedot:

Esa Huuskonen
Asiantuntija

044 296 5277
esa.huuskonen@tat.fi


Saapumisohjeet:

Yrityskylä Keski-Suomi sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä.

Yrityskylän oppimisympäristöt löydät kiinteistön 1. kerroksesta. Käynti Vapaudenkadun puolelta, Halosen sisäänkäynnin vierestä.

Pääset paikalle kätevästi julkisilla, omalla autolla (maksullinen parkkipaikka), pyörällä tai muulla välineellä.

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Ohjauspäivät tulee aina varata etukäteen. Olet saanut tiedon ohjauspäivistä opettajaltanne.

Erillisen ohjaajakoulutuksen (2h) ajankohta on sovittu oppilaitoksen yhteyshenkilön kanssa.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.30. Tulethan ajoissa!

Päivä päättyy ohjaajan osalta klo 14.30.

Huom! Oletus on, että olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos kuitenkin sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), niin tästä tulee poikkeuksetta ilmoittaa etukäteen osoitteeseen laura.lautanen@nuortennyt.fi .

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan omat lounaseväät mukaasi! Lounastauko (20 min) pidetään joustavasti Yrityskylä-päivän aikana, porrastaen taukoja muiden ohjaajien kanssa. Tätä varten ohjaajilla on oma ohjaajien tila, josta löytyy jääkaappi eväitä varten. Käytössäsi on myös mikro sekä aterimet. Päivän aikana ei voi poistua tiloista, edes kauppaan.

Päivän aikana saat halutessasi Yrityskylän kahvilasta juoman (kahvi, tee, kaakao, mehu). Et tarvitse rahaa tätä varten.

Yrityskylä Pirkanmaan pienoisyritykset:

Yrityskylä-päivän alussa ohjaajille jaetaan pienoisyritykset, joissa he ohjaavat päivän ajan.

Huom! Jokaista pienoisyritystä varten on luotu yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Nämä ohjeet näet Yrityskylässä.

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, laita tästä viestiä Yrityskylä asiantuntija Lauralle numeroon 050 572 9600. Sairastumisesi vaikuttaa päivän resursointiin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida resurssitarpeeseen pikimmiten.

Muuta:

Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Halutessasi voit ottaa mukaan villasukat tai sisäkengät.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Alakoulu Pirkanmaa
Väinö Linnan aukio 13
33100 Tampere

yrityskyla.pirkanmaa@nuortennyt.fi

Yrityskylä asiantuntija, Laura Lautanen
laura.lautanen@nuortenyt.fi

050 572 9600

Kyläkoordinaattori, Eija Mertama
eija.mertama@nuortennyt.fi
050 560 7073

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Tulette ohjaamaan koko oppilasryhmänne kanssa tiettyinä sovittuina päivinä ja olet saanut tiedon ohjauspäivistä opettajaltanne. Osallistut ohjaajakoulutukseen, jonka ajankohta on sovittu oppilaitoksenne yhteyshenkilön kanssa. 

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.15. Tulethan ajoissa!

Päivä päättyy ohjaajan osalta klo 14.30.

Huom! Olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos sinulla kuitenkin on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), ilmoita asiasta hyvissä ajoin etukäteen osoitteeseen yrityskyla.pohjanmaa@nuortennyt.fi. Samana aamuna voit soittaa kyläkoordinaattorille Inka-Maria Saari 050-5906800.

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan omat lounaseväät mukaasi. Ruokahetki pidetään porrastaen Yrityskylä-päivän aikana aamulla sovitun aikataulun mukaisesti. Tätä varten Yrityskylän henkilökunnalle on keittiö, josta löytyy jääkaappi ja mikro eväitä varten.  Päivän aikana ei voi poistua Yrityskylän tiloista.

Yrityskylä Alakoulu Pohjanmaan pienoisyritykset:

Yrityskylä-päivän alussa ohjaajille jaetaan pienoisyritykset, joissa he ohjaavat päivän ajan. Yrityskylä Pohjanmaan pienoisyritykset ovat: Nordea, Terveystalo, Kaupungintalo & VASEK, Vaasan Sähkö, ABB, Wärtsilä, Vaasan Yliopisto, ArtLAB, Metsänhoitoyhdistys, Martela, Yle, Yrityshubi (Crossfit Wasabox, Yrittäjäneuvoja, Wasaflorist), Värimiehet, Lidl, Prisma & Emotion, Stormossen/Lakeuden Etappi, Huawei, Yrityskylän maatila ja Kylä Cafè.

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, laita tekstiviesti tai soita kyläkoordinaattorille Inka-Maria Saarelle 050-5906800. Sairastumisesi vaikuttaa työntekijöiden ja muiden ohjaajien töihin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida tilanteeseen pikimmiten.

Huomioithan, että oireisena et voi tulla ohjaamaan Yrityskylään.

Muuta:

 • Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Ota mukaasi villasukat tai sisäkengät!
 • Oppimisympäristömme on savuton yhteisö. Ethän tupakoi päivän aikana!

Yhteystiedot:

Yrityskylä Alakoulu Pohjanmaa
Poronpolku 1
65350 Vaasa

yrityskyla.pohjanmaa@nuortennyt.fi

Jenni Pouttu, asiantuntija
jenni.haapala@nuortennyt.fi
puh. 050 5734131

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Tulet ohjaamaan opiskelijaryhmäsi kanssa tiettyinä sovittuina päivinä ja olet saanut tiedon ohjauspäivistä opettajaltanne. Osallistut ohjaajakoulutukseen, jonka ajankohta on sovittu oppilaitoksenne yhteyshenkilön kanssa.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 14.30. Tulethan ajoissa! Yrityskylästä ei voi poistua ohjauspäivän aikana.

Päivä alkaa yhteisellä aamupalaverilla. Sen aikana käydään läpi päivän aikataulu ja jaetaan ohjattavat yritykset. Aamupalaverin jälkeen pienoisyritykset valmistellaan kuntoon.

Ohjauspäivän lopuksi pienoisyritykset siivotaan ja tämän jälkeen pidetään yhteinen päivän lopetus. Iltapäiväpalaverissa käydään läpi päivän fiiliksiä ja keskustellaan yhdessä päivän kulusta,  oppimiskokemuksista ja kehitysideoista.

Huom.! Olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), ilmoita asiasta hyvissä ajoin etukäteen kyläkoordinaattori Juulia Laatikaiselle osoitteeseen juulia.laatikainen@nuortennyt.fi. Samana aamuna voit soittaa tai laittaa viestin Juulialle 0504734330. Ilmoitathan myös, jos olet myöhässä.

Syöminen Yrityskylässä:

Ota mukaasi omat eväät lounastaukoa varten. Lounastauko (n. 25 min) pidetään joustavasti Yrityskylä-päivän aikana, porrastaen taukoja muiden ohjaajien kanssa. Yrityskylän keittiössä on jääkaappi, mikro sekä astiat ja aterimet. Yrityskylä tarjoaa kahvin ja teen.

Yrityskylä Alakoulu Pohjois-Pohjanmaan pienoisyritykset:

Yrityskylä-päivän alussa ohjaajille jaetaan pienoisyritykset, joissa he ohjaavat päivän ajan. Jokaisella ohjaajalla on ohjattavanaan noin 8-12 oppilasta. Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaalla on 20 pienoisyritystä.

Jokaista pienoisyritystä varten on yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Näihin ohjeisiin tutustutaan Yrityskylässä ennen oppilaiden saapumista.

Tärppejä oppilaiden ohjaamiseen:

 • Oppilaat kyselevät sinulta paljon. Useimmiten vastaukset oppilaiden kysymyksiin löytyvät tableteilta löytyvistä tehtävälistoista. Vastuuohjaat auttavat sinua aina tarvittaessa.
 • Yrityskylä on toiminnallista ja ongelmalähtöistä oppimista, joten muista jättää tilaa oppilaiden omalle oivaltamiselle.
 • Kannusta ja tue oppilaita päivän aikana.
 • Yrityskylä-päivät vaativat usein improvisointia. Keksi tarvittaessa rohkeasti myös omia ratkaisuja.
 • Ole läsnä ja tarkkaile, kuka tarvitsee tukeasi.
 • Ole esimerkki ja tule paikalle positiivisella fiiliksellä. Meidän kaikkien asenteella on ratkaiseva asema siinä, millaisen kokemuksen tarjoamme Yrityskylässä vieraileville oppilaille.

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, laita viesti tai soita kyläkoordinaattori Juulia Laatikaiselle 0504734330. Ilmoita sairastumisesta myös opettajallesi. Poissaolosi vaikuttaa muiden ohjaajien töihin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot.

Huomioithan, että kipeänä et voi tulla ohjaamaan Yrityskylään.

Sovi mahdollisista korvaavista ohjauspäivistä oman opettajasi ja yhteyshenkilösi kanssa.

Muuta:

 • Yrityskylän oppimisympäristö on kengätön. Lattia on melko viileä. Ota mukaasi villasukat tai sisäkengät!
 •  Oppimisympäristö on hallimaisessa tilassa, joten suosittelemme ottamaan mukaan esimerkiksi neuleen tai hupparin viileän varalta.
 • Huom.! Yrityskylä-päivä on savuton. Yrityskylästä ei voi poistua ohjauspäivän aikana.
 • Yrityskylän pihassa on muutama parkkipaikka, joihin voi pysäköidä ohjauspäivän ajaksi.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Alakoulu Pohjois-Pohjanmaa
Tukkitie 5
90520 Oulu
yrityskyla.pohjois-pohjanmaa@nuortennyt.fi

 

Juulia Laatikainen, kyläkoordinaattori
juulia.laatikainen@nuortennyt.fi
puh. 050 4734330

 

Saana Korkiala, asiantuntija
saana.korkiala@nuortennyt.fi
puh. 050 3009489

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset

Tervetuloa ohjaamaan Yrityskylä Alakoulu Varsinais-Suomeen!

Ilmoittautuminen ohjaamispäiviin on sitova. Lisäksi jokainen ohjaaja osallistuu ohjaajakoulutukseen ennen ensimmäistä ohjauspäiväänsä. Koulutuksessa saat lisätietoa Yrityskylä-toiminnasta ja ohjaajan työnkuvasta.

Ohjauspäivän kesto

Ohjaajan Yrityskylä-päivä alkaa aina klo 8.30 ja päättyy klo 14.30.

Syöminen Yrityskylässä

Ohjaajilla on puolen tunnin ruokatauko Yrityskylä-päivän aikana. Kunkin ohjaajaryhmän kanssa sovitaan ohjaajakoulutuksessa tarkemmista ruokailujärjestelyistä. Ohjaajien käytössä on tarvittaessa jääkaappi ja mikro.

Yrityskylä Alakoulu Varsinais-Suomen pienoisyritykset

Yrityskylä-päivän alussa ohjaajille jaetaan pienoisyritykset, joissa he ohjaavat päivän ajan. Voit halutessasi tutustua etukäteen Yrityskylä Alakoulu Varsinais-Suomen pienoisyritysten lyhyisiin esittelyteksteihin.

Jokaista pienoisyritystä varten on luotu yrityskohtaiset ohjaajan ohjeet, jotka auttavat ohjaajaa päivän aikana. Näihin ohjeisiin tutustutaan Yrityskylässä ennen oppilaiden saapumista.

Sairastuminen

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, laita tästä tietoa osoitteeseen yrityskyla.varsinais-suomi@tat.fi. Sairastumisesi vaikuttaa päivän resurssointiin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida muuttuneeseen tilanteeseen pikimmiten.

Muuta

Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Halutessasi voit ottaa mukaan villasukat tai sisäkengät.

Yhteystiedot

Yrityskylä Alakoulu Varsinais-Suomi

Eerikinkatu 26, 1. krs (Kelantalo)
20100 Turku

yrityskyla.varsinais-suomi@nuortennyt.fi

Pauliina Kiljunen, kyläkoordinaattori
pauliina.kiljunen@nuortennyt.fi
050 522 6746

Heidi Hyytiä, asiantuntija
heidi.hyytia@nuortennyt.fi
040 840 5598

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivät alkavat klo 8.30 ja päättyvät 15.30. Tulethan ajoissa paikalle. Mikäli myöhästyt, ilmoita siitä Yrityskylän kyläkoordinaattorille. Ohjauspäivä alkaa perehdytyksellä klo 08:30-09:00. Päivän aikana pelataan kaksi peliä, ensimmäinen aamupäivällä klo 9.00-11.30 ja seuraava iltapäivällä klo 12.30-15.30.

Huom! Oletus on, että olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos kuitenkin sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), niin tästä tulee poikkeuksetta ilmoittaa etukäteen Yrityskylän asiantuntijalle tai kyläkoordinaattorille.

Syöminen Yrityskylässä:

Ruokatauko pidetään pelien välissä olevan tauon aikana. Yrityskylässä on taukotila ja voit tuoda mukanasi omat eväät.

Ohjaajan rooli Yrityskylä Yläkoulussa:

Yrityskylä Yläkoulussa ohjaajat pääsevät päivän aikana toimimaan yhdessä roolissa Yrityskylän pelitilanteissa. Pelitilanteessa rooleja on yhteensä kolme: pelin juontaja, pankin yritysneuvoja sekä ostavana asiakkaana toimiminen. Yrityskylä Espoossa ohjaajat toimivat asiakkaan roolissa.

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, olethan yhteydessä Yrityskylän asiantuntijaan tai kyläkoordinaattoriin. Sairastumisesi vaikuttaa päivän resurssointiin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida resurssitarpeeseen pikimmiten.

Muuta:

Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Halutessasi voit ottaa mukaan sisäkengät.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Alakoulu Espoo
Kutojantie 6-8
02630 Espoo
yrityskyla.espoo@tat.fi

Kyläkoordinaattori, Tatu Reijonen
050 472 5218

Kyläkoordinaattori, Mari Saarelainen
050 573 6772

Asiantuntija Sini Värtinen
050 343 1494

Saapumisohjeet:

Yrityskylä Espoo sijaitsee Nihtisillassa Knitter Business Park -rakennuksessa (talo 1), 4. kerroksessa. Yrityskylän sisäänkäyntinä toimiva B-ovi on pääovesta vasemmalla

Pääset paikalle kätevästi julkisilla. Rakennuksen lähellä on useampi bussipysäkki (Kutojantie, Nihtisilta), joilla pysähtyy monet Espoosta ja Helsingistä päin tulevat bussit. Keran juna-asemalta on kävelymatkaa noin 10 minuuttia.

Knitter Business Parkin edessä on iso parkkialue, jonne voi parkkeerata ilmaiseksi.

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjauspäivät on sovittu aina etukäteen. Kaikki ohjaajat ohjaavat yhden Yrityskylä-ohjausvuoron (klo 8.15-15.15, ellei toisin ole erikseen sovittu). Nordean kautta tulevilla ohjaajilla ei ole erillistä ohjaajakoulutusta ennen ohjauspäivää.

Haaga-Helian kautta tulevat ohjaajat

Ohjauspäivät varataan aina etukäteen. Kaikki ohjaajat ohjaavat kaksi Yrityskylä-ohjausvuoroa (klo 8.15-15.15). Kaikki Haaga-Helian kautta tulevat ohjaajat osallistuvat myös 2,5 tunnin mittaiseen koulutukseen, jossa tutustutaan Yrityskylään, peliin ja ohjaajan rooliin.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivä alkaa pääsääntöisesti klo 8.15 ja päättyy klo 15.15. Poikkeusaikatauluista ilmoitetaan aina erikseen.

Tulethan ajoissa paikalle. Mikäli myöhästyt, ilmoita siitä Yrityskylän kyläkoordinaattorille. Ohjauspäivän aikana pelataan kaksi peliä, ensimmäinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Pelin jälkeen siivotaan ja valmistellaan pelitila seuraavaa peliä varten. Poikkeuspäivistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin ohjaajille sähköpostitse.

Huom! Oletus on, että olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos kuitenkin sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), niin tästä tulee poikkeuksetta ilmoittaa etukäteen Yrityskylän asiantuntijalle.

Ohjauspäivän aikataulu Nordean kautta tulevilla ohjaajilla (jollei muuta ole erikseen sovittu)

8.15              Ohjauspäivä alkaa (aamuvalmistelut)
8.50             Aamupäivän luokka saapuu

9.00             Alkujuonto alkaa
9.20              Pelikello käynnistyy
11.20             Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
11.30            Aamupäivän luokka lähtee

11.30             Pelin alustaminen, siivous ja lounastauko
12.25             Iltapäivän luokka saapuu

12.30            Alkujuonto alkaa
12.50            Pelikello käynnistyy
14.50            Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
14.55            Iltapäivän luokka lähtee

14.55->         Loppusiivous

15.15             Ohjauspäivä päättyy

 

Ohjauspäivän aikataulu Haaga-Helian kautta tulevilla ohjaajilla

8.15                  Ohjauspäivä alkaa (aamuvalmistelut)
8.40                Aamupäivän luokka saapuu

8.50               Alkujuonto alkaa
9.10                Pelikello käynnistyy
11.10               Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
11.20              Aamupäivän luokka lähtee

11.20               Pelin alustaminen, siivous ja lounastauko
12.15               Iltapäivän luokka saapuu

12.20              Alkujuonto alkaa
12.40              Pelikello käynnistyy
14.40              Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
14.45              Iltapäivän luokka lähtee

14.45->          Loppusiivous

15.15              Ohjauspäivä päättyy

 

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan mukaasi omat eväät. Ruokatauko pidetään pelien välissä olevan tauon aikana sen jälkeen kun oppimisympäristö on valmisteltu iltapäivän peliä varten. Yrityskylästä löytyy keittiö, jossa on jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Käytössäsi on myös astioita ja aterimia.

Ohjaajan rooli Yrityskylä Yläkoulussa:

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjaajana toimit pelissä pankin yritysneuvojan ja suomenkielisen asiakkaan rooleissa.

Pelin alkupuoliskolla toimit pankin yritysneuvojan roolissa ja neuvottelet oppilaiden kanssa asiakkuuden avaamisesta, rekisteröidyn tavaramerkin hakemisesta sekä lainan ottamisesta. Lisäksi tarkastelet oppilaiden kanssa yrityksen kirjanpitoa vuositapaamisessa.

Pelin jälkimmäisellä puoliskolla toimit suomenkielisen asiakkaan roolissa. Tehtäväsi on käydä myyntineuvotteluita oppilaiden kanssa.

 • Huhtikuussa 2024 pelattava yritys on Tulevaisuuden Infra Oy, joka myy infrarakentamista. Ohjeet Nordealaisten Tulevaisuuden Infran ohjauspäiviin löytyvät täältä.

Tutustuthan ohjeisiin huolellisesti ennen ohjauspäivääsi!

Kun saavut aamulla ohjausvuoroon, käydään roolisi vielä kerran lyhyesti läpi. Aamulla kanssasi käydään läpi myös pelijärjestelmän hallintapuolen käyttö ja pelin kulku.

Kaikki ohjeet löytyvät myös paperisina Yrityskylästä. Lisäksi koko ohjauspäivän ajan Yrityskylän vastuuohjaajat ovat tukenasi rooleissa.

Haaga-Helian kautta tulevat ohjaajat

Ohjaajana toimit pelissä suomenkielisen asiakkaan roolissa. Tehtäväsi on käydä myyntineuvotteluita oppilaiden kanssa.

Rooliin tutustutaan ja sitä harjoitellaan ohjaajakoulutuksessa. Luethan kuitenkin alta löytyvän ohjeen asiakkaan roolista läpi ennen ohjaajakoulutusta, jotta saat ohjaajakoulutuksesta mahdollisimman paljon irti.

Keväällä 2024 pelattavat yritykset ovat Tulevaisuuden Infra Oy ja SuperAuto Oy. Tulevaisuuden Infra myy infrarakentamista ja SuperAuto huoltoleasing-palvelua. Ohjaamasi yritys voi olla näistä kumpi vain, päivästä riippuen.

 • Ohjeet Haaga-Helian kautta tulevan ohjaajan Tulevaisuuden Infra Oy:n rooliin löytyvät täältä.
  • Jos ohjauspäiväsi on 29.4. tai 3.5., pelattava yritys on Tulevaisuuden Infra Oy
 • Ohjeet Haaga-Helian kautta tulevan ohjaajan SuperAuto Oy:n rooliin löytyvät täältä.
  • Jos ohjauspäiväsi on 10.-25.4. tai 2.5., pelattava yritys on SuperAuto Oy

Kun saavut aamulla ohjausvuoroon, käydään roolisi vielä kerran lyhyesti läpi. Aamulla myös kerrataan hallintapuolen käyttö ja pelin kulku.

Jos et jostain syystä pääse ollenkaan ohjaajakoulutukseen, tutustuthan ohjeisiin huolellisesti ennen ohjauspäivääsi.

Kaikki ohjeet löytyvät myös paperisina Yrityskylästä.

Sairastuminen:

Älä tule ohjausvuoroosi sairaana. Ilmoita sairastumisestasi soittamalla Yrityskylän asiantuntijalle.

Muuta:

Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Halutessasi voit ottaa mukaan villasukat tai sisäkengät.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaa
Kaisaniemenkatu 6, katutaso
00100 Helsinki

Asiantuntija Tuuli Vähämäki
tuuli.vahamaki@nuortennyt.fi
050 308 4292

Kyläkoordinaattori Varpu Savolainen
050 575 6716

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjauspäivät varataan aina etukäteen. Kaikki ohjaajat ohjaavat yhden Yrityskylä-ohjausvuoron (klo 8.15-15.00).

Nordean kautta tulevilla ohjaajilla ei ole erillistä ohjaajakoulutusta.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivät alkavat klo 8.15 ja päättyvät 15.00. Tulethan ajoissa paikalle. Mikäli myöhästyt, ilmoita siitä Yrityskylän kyläkoordinaattorille.

Ohjauspäivä alkaa perehdytyksellä klo 8:15-9:00. Päivän aikana pelataan kaksi peliä, ensimmäinen aamupäivällä klo 9.00-11.30 ja seuraava iltapäivällä klo 12.30-15.00.

Huom! Oletus on, että olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos kuitenkin sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), niin tästä tulee poikkeuksetta ilmoittaa etukäteen Yrityskylän asiantuntijalle.

Syöminen Yrityskylässä:

Ruokatauko pidetään pelien välissä olevan tauon aikana. Yrityskylästä löytyy keittiö, jossa on jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Käytössäsi on myös astioita ja aterimia. Samassa rakennuksessa on myös lounasravintola.

Ohjaajan rooli Yrityskylä Yläkoulussa:

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjaajana toimit pelissä pankin yritysneuvojan ja lähimaan asiakkaan rooleissa.

Pelin alkupuoliskolla toimit pankin yritysneuvojan roolissa ja neuvottelet oppilaiden kanssa asiakkuuden avaamisesta, rekisteröidyn tavaramerkin hakemisesta sekä lainan ottamisesta. Lisäksi tarkastelet oppilaiden kanssa yrityksen kirjanpitoa vuositapaamisessa.

Pelin jälkimmäisellä puoliskolla toimit  asiakkaan roolissa. Tehtäväsi on käydä myyntineuvotteluita oppilaiden kanssa.

Kun saavut aamulla ohjausvuoroon, käydään roolisi vielä lyhyesti läpi. Aamulla käydään läpi myös pelijärjestelmän hallintapuolen käyttö ja pelin kulku. Yrityskylän vastuuohjaajat ovat apunasi koko ohjauspäivän ajan.

Kaikki ohjeet löytyvät myös paperisina Yrityskylästä.

Ohjauspäivän aikataulu

8.15              Ohjauspäivä alkaa (aamuvalmistelut)
8.50             Aamupäivän luokka saapuu

9.00             Alkujuonto alkaa
9.20              Pelikello käynnistyy
11.20             Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
11.30            Aamupäivän luokka lähtee

11.30             Pelin alustaminen, siivous ja lounastauko
12.20             Iltapäivän luokka saapuu

12.30            Alkujuonto alkaa
12.50            Pelikello käynnistyy
14.50            Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
15.00            Iltapäivän luokka lähtee

15.00           Ohjauspäivä päättyy

Sairastuminen:

Älä tule ohjausvuoroosi sairaana. Jos sairastut, olethan yhteydessä Yrityskylän asiantuntijaan. Sairastumisesi vaikuttaa päivän resurssointiin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot, jotta voimme reagoida resurssitarpeeseen pikimmiten.

Muuta:

Yrityskylässä ei olla ulkokengissä. Halutessasi voit ottaa mukaan sisäkengät tai villasukat.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Häme (Isku Center 2. krs. Kulku Isku Centerin pääovista (lasikuutio).
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Asiantuntija, Yrityskylä Pia Sillanpää
pia.sillanpaa@nuortennyt.fi
050 4339456

Kyläkoordinaattori Petra Heljakka, 050 4372712

Itä-Suomen Yrityskylä (Kuopio)

Sijainti: Leväsentie 2 B, Kuopio
Sähköposti: yrityskyla.ita-suomi@nuortennyt.fi

Yhteystiedot:

Noora Ahonen

Kyläkoordinaattori, Yrityskylä Itä-Suomi (Kuopio)

050 4319 854

noora.ahonen@nuortennyt.fi

 

Ella Putkonen

Asiantuntija, Yrityskylä Itä-Suomi (Kuopio)

040 832 2187

ella.putkonen@nuortennyt.fi

 

Pohjois-Karjalan Yrityskylä (Joensuu)

Sijainti: Tulliportinkatu 1, Joensuu. Sijaitsemme Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun (Tulliportin normaalikoulu, Länsikadun koulu) 2. kerroksessa tammi-maaliskuun 2023.
Sähköposti: yrityskyla.pohjois-karjala@nuortennyt.fi

Yhteystiedot:

Sanna Räty

Asiantuntija, Yrityskylä Yläkoulu Pohjois-Karjala (Joensuu)

050 5422 333

sanna.raty@nuortennyt.fi

 

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjauspäivät on sovittu aina etukäteen. Ohjausvuoro on noin klo 8.15-15.15, ellei toisin ole erikseen sovittu. Nordean kautta tulevilla ohjaajilla ei ole erillistä ohjaajakoulutusta ennen ohjauspäivää.

Yhteistyökurssi Itä-Suomen yliopiston kanssa: Ohjaaminen non-formaaleissa oppimisympäristöissä (Joensuu)

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT vastaa kurssin käytännön ohjaamistilanteista, joka arvostellaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Olethan muissa kysymyksissä yhteydessä yliopiston yhteyshenkilöön (keväällä 2023 Risto Aikonen), jolle myös kurssin oppimispäiväkirjat palautetaan.

Tutustuminen oppimisympäristöön ja ohjaamiseen (6h)

Kaikille kurssille osallistuville järjestetään yhteinen perehtymispäivä Yrityskylän oppimisympäristöön. Koulutuksessa käydään läpi myös oppimiskokonaisuuteen liittyvät oppitunnit, jotka ysiluokkalaiset suorittavat ennen Yrityskylään saapumista.

Ohjaaminen Yrityskylässä (40h)

Kurssiin kuuluu n. 6 x 6,5h ohjaamistilannetta Yrityskylä Yläkoulussa, joiden ajankohdat ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille erikseen. Ohjaamistilanteessa toimitte Yrityskylän vastuuohjaajien rinnalla pankin yritysneuvojina ja asiakasmaiden myyntineuvottelijoina.

Palautekeskustelu ja siihen valmistautuminen (4h)

Kurssin ohjaamisosuuden päätteeksi käydään noin 1-2 tunnin palautekeskustelu Yrityskylän työntekijöiden kanssa. Nämä ajankohdat sovitaan erikseen kyläkoordinaattorin kanssa.

 

Ohjauspäivän kesto:

Tarkka aikataulu ilmoitetaan sinulle sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen ohjauspäivääsi. Lähtökohtaisesti ohjauspäivät alkavat klo 8-9 ja päättyvät klo 15-16 mennessä.

Olet sitoutunut olemaan paikalla koko ohjauspäivän ajan. Jos sinulla kuitenkin on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), ilmoita siitä mahdollisimman pian kyläkoordinaattorille tai asiantuntijalle sähköpostitse tai puhelimitse. Poissaolot vaikuttavat työntekijöiden ja muiden ohjaajien töihin, joten on tärkeää, että saamme tiedon poissaolosta mahdollisimman varhain!

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan omat lounaseväät mukaasi! Ohjaajilla on 30 minuutin lounastauko Yrityskylä-pelien välissä. Ruokailutilassamme on jääkaappi eväitä varten. Käytössäsi on myös mikro sekä ruokailuvälineet. Kahvia tai teetä saat Yrityskylästä. Päivän aikana ei voi poistua Yrityskylän tiloista esimerkiksi ruokailemaan muualle.

Äkilliset poissaolot:

Sairaana ei voi tulla ohjaamaan Yrityskylään.

Ilmoitathan välittömästi Yrityskylän asiantuntijalle tai kyläkoordinaattorille soittamalla tai viestillä, jos et pääse ohjaamaan ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.

Äkilliset poissaolot vaikuttavat työntekijöiden ja muiden ohjaajien töihin, joten on tärkeää, että saamme tiedon poissaolosta mahdollisimman varhain!

Muuta:

Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät.

Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

 

Nordean kautta tulevat ohjaajat

Ohjauspäivät varataan aina etukäteen. Kaikki ohjaajat ohjaavat kaksi Yrityskylä-ohjausvuoroa (klo 8.00-15.00). Ohjaajat ohjeistetaan aamulla ennen pelihetken alkua heidän tehtävästään. Ohjaajan apuna on koko päivän ajan vastuuohjaaja.

 

Ohjauspäivän kesto:

 • Ohjauspäivä alkaa klo 8.00 ja päättyy klo 15.00. Tulethan ajoissa paikalle.

 

 • Mikäli myöhästyt, ilmoita siitä Yrityskylän asiantuntijalle. Ohjauspäivän aikana pelataan kaksi peliä, ensimmäinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Pelin jälkeen siivotaan ja valmistellaan pelitila seuraavaa peliä varten. Poikkeuspäivistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin ohjaajille sähköpostitse.

 

 • Huom! Oletus on, että olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos kuitenkin sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), niin tästä tulee poikkeuksetta ilmoittaa etukäteen Yrityskylän asiantuntijalle.

 

Ohjauspäivän aikataulu:

8.00               Ohjauspäivä alkaa (aamuvalmistelut)
8.30               Aamupäivän luokka saapuu

8.40               Alkujuonto alkaa
9.00               Pelikello käynnistyy
11.00             Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
11.05             Aamupäivän luokka lähtee

11.05             Pelin alustaminen, siivous ja lounastauko
12.00             Iltapäivän luokka saapuu

12.10             Alkujuonto alkaa
12.30             Pelikello käynnistyy
14.30             Peli päättyy ja julistetaan voittajajoukkue
14.35             Iltapäivän luokka lähtee

14.35->          Loppusiivous

15.00               Ohjauspäivä päättyy

 

Ruokailu Yrityskylässä:

Otathan mukaasi omat eväät. Ruokatauko pidetään pelien välissä olevan tauon aikana, sen jälkeen kun oppimisympäristö on valmisteltu iltapäivän peliä varten. Yrityskylästä löytyy keittiö, jossa on jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Käytössäsi on myös astioita ja aterimia.

 

Ohjaajan rooli Yrityskylä Yläkoulussa:

Nordean kautta tulevat ohjaajat

 • Ohjaajana toimit pelissä pankin yritysneuvojan ja suomalaisen asiakkaan rooleissa.
 • Pelin alkupuoliskolla toimit pankin yritysneuvojan roolissa ja neuvottelet oppilaiden kanssa asiakkuuden avaamisesta, rekisteröidyn tavaramerkin hakemisesta sekä lainan ottamisesta. Lisäksi tarkastelet oppilaiden kanssa yrityksen kirjanpitoa vuositapaamisessa.
 • Pelin jälkimmäisellä puoliskolla toimit suomalaisen asiakkaan roolissa. Tehtäväsi on käydä myyntineuvotteluita oppilaiden kanssa.
 • Kun saavut aamulla ohjausvuoroon, käydään roolisi vielä kerran lyhyesti läpi. Aamulla käydään läpi myös pelijärjestelmän hallintapuolen käyttö ja pelin kulku.
 • Kaikki ohjeet löytyvät myös laminoituna Yrityskylästä. Apunasi päivän aikana on Yrityskylän vastuuohjaajat.

 

 

Muuta:

Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät. Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.

Yrityskylä on savuton, joten tupakointi on kielletty koko Yrityskylä-päivän ajan.

Yrityskylästä ei voi poistua kesken päivän (esim. kauppaan), sillä oppilaiden ohjaaminen vaatii läsnäoloa. Ota siis mukaan omat eväät ohjauspäivää varten.

Huolehdithan käsihygieniastasi erityisen huolellisesti. Kylällämme on tarjolla myös maskeja.


Yhteystiedot:

Esa Huuskonen
Asiantuntija

044 296 5277
esa.huuskonen@tat.fi

 

 


Saapumisohjeet:

Yrityskylä Keski-Suomi sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä.

Yrityskylän oppimisympäristöt löydät kiinteistön 1. kerroksesta. Käynti Vapaudenkadun puolelta, Halosen sisäänkäynnin vierestä.

Pääset paikalle kätevästi julkisilla, omalla autolla (maksullinen parkkipaikka), pyörällä tai muulla välineellä.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Yläkoulu Pirkanmaa
Finlaysoninkuja 19, 4. krs.
33210 Tampere

Asiantuntija Laura Lautanen
laura.lautanen@nuortennyt.fi
050 5729600

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivät alkavat klo 8.00 ja päättyvät klo 15.00. Tulethan ajoissa paikalle! Mikäli myöhästyt, ilmoita siitä Yrityskylän kyläkoordinaattorille. Ohjauspäivän aikana pelataan kaksi peliä, ensimmäinen aamupäivällä klo 8.30–11.00 ja seuraava iltapäivällä klo 12.00–14.30. Pelin jälkeen siivotaan ja valmistellaan oppimisympäristö seuraavaa peliä varten.

 

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan omat lounaseväät mukaasi. Ruokatauko pidetään pelien välissä olevan tauon aikana, sen jälkeen, kun oppimisympäristö on valmisteltu iltapäivän peliä varten. Yrityskylässä on oma taukotila, josta löytyy jääkaappi. Käytössäsi on myös mikro sekä ruokailuvälineet. Kahvia ja teetä saat Yrityskylästä. Samassa rakennuksessa on myös lounasravintola.

 

Ohjaajan rooli Yrityskylä Yläkoulussa:

Yrityskylä Yläkoulussa ohjaajat pääsevät päivän aikana toimimaan yhdessä roolissa Yrityskylän pelitilanteissa. Pelitilanteessa rooleja on yhteensä kolme: pelin juontaja, pankin yritysneuvoja sekä ostavana asiakkaana toimiminen. Aamulla katsomme yhdessä jokaiselle oman roolin.

 

Pe 19.12 asti pelattava yritys on Atria, jossa myydään juustokerrosburgereita.

Pe 22.3 asti pelattava yritys on Original Sokos Hotel Lakeus, jossa myydään palveluna hotellipaketteja.

 

Kun saavut aamulla ohjausvuoroon, käydään roolisi vielä kerran lyhyesti läpi. Aamulla myös kerrataan hallintapuolen käyttö ja pelin kulku.

 

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, soita kyläkoordinaattorille Kaisa Leppälälle 050 4638811. Jos et tavoita Kaisaa, ota yhteyttä Yrityskylä-asiantuntijaan Jenni Pouttuun 050 5734131.

 

Muuta:

Halutessasi voit ottaa mukaan sisäkengät tai villasukat sillä oppimisympäristössä emme käyty ulkokenkiä.

 

Yhteystiedot:

Yrityskylä Yläkoulu Pohjanmaa
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki (Rytmikorjaamon kellarissa)

 

Asiantuntija, Jenni Pouttu
jenni.pouttu@nuortennyt.fi
050 5734131

 

Kyläkoordinaattori, Mira Ahopelto

050 4638811

Ohjauspäivät ja ohjaajakoulutukset:

Tulette ohjaamaan opiskelijaryhmänne kanssa sovittuina päivinä ja olet saanut tiedon ohjauspäivistä opettajaltanne. Osallistut ohjaajakoulutukseen, jonka ajankohta on sovittu oppilaitoksenne yhteyshenkilön kanssa. Tämän lisäksi Yrityskylässä on ohjeet ohjaajana toimimiseen.

Ohjauspäivän kesto:

Ohjauspäivät alkavat pääsääntöisesti klo 8.30. Tulethan paikalle ajoissa!

Päivä päättyy ohjaajan osalta yleensä klo 15.30.

Huom.! Olet sitoutunut ohjauspäivään. Jos sinulla on pakottava syy lähteä aikaisemmin (esim. lääkäriaika), ilmoita asiasta hyvissä ajoin etukäteen kyläkoordinaattori Juulia Laatikaiselle osoitteeseen juulia.laatikainen@nuortennyt.fi. Samana aamuna voit soittaa tai laittaa viestin Juulialle 0504734330. Ilmoitathan myös, jos olet myöhässä.

Syöminen Yrityskylässä:

Otathan omat lounaseväät mukaasi! Päivän aikana ohjaaja pitää puolen tunnin mittaisen ruokatauon Yrityskylä-pelien välissä, samaan aikaan vastuuohjaajien kanssa. Ruokailua varten on sosiaalitilat, jonka keittiössä jääkaappi, mikro, astioita ja aterimia. Yrityskylä tarjoaa kahvin ja teen. Päivän aikana ei voi poistua Yrityskylän tiloista esimerkiksi ruokailemaan muualle.

Sairastuminen:

Jos sairastut, etkä pääse ohjaamaan, laita viesti tai soita kyläkoordinaattori Juulia Laatikaiselle 0504734330. Poissaolosi vaikuttaa muiden ohjaajien töihin, joten meidän tulee tietää mahdolliset poissaolot.

Huomioithan, että kipeänä et voi tulla ohjaamaan Yrityskylään.

Muuta:

 • Yrityskylässä ollaan ilman kenkiä. Ota siis halutessasi mukaan villasukat tai sisäkengät. Yrityskylään kannattaa pukeutua kerroksittain, sillä usein iltapäivää kohden lämpötila nousee.
 • Yrityskylä on savuton, joten tupakointi on kielletty koko Yrityskylä-päivän ajan.
 •  Yrityskylästä ei voi poistua kesken päivän, sillä oppilaiden ohjaaminen vaatii läsnäoloa.

Saapumisohjeet: 

Yrityskylä Yläkoulu Pohjois-Pohjanmaa sijaitsee Oulun Höyhtyällä osoitteessa Lekatie 6. Kulku rakennuksen sisäpihalta.

Pihassa on tilaa polkupyörille, mutta ei autopaikkoja. Lähellä olevan Höyhtyän ostoskeskuksen pihalla on parkkipaikkoja. Viereisellä Poratiellä on kahden tunnin kiekkopaikkoja autoille.

Yhteystiedot:

Yrityskylä Yläkoulu Oulu
Lekatie 6
90100 Oulu

Juulia Laatikainen, kyläkoordinaattori
juulia.laatikainen@nuortennyt.fi
050 4734330

Saana Korkiala, asiantuntija
saana.korkiala@nuortennyt.fi
050 3009489

Ota yhteyttä: Heidi Hyytiä (heidi.hyytia@tat.fi) tai Santeri Lehtinen (santeri.lehtinen@tat.fi)

Ohjaajakoulutuksen korvaaminen

Yrityskylän ohjaajakoulutus on todella tärkeä suorittaa ennen ensimmäistä ohjauspäivää. Jos olet kuitenkin estynyt tulemaan koulutukseen, juttele oman Yrityskyläsi kyläkoordinaattorin tai asiantuntijan kanssa, voitko korvata ohjaajakoulutuksen alla olevalla tehtävällä. Tehtävän suorittaminen ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, joten muista pyytää siihen aina erillinen lupa.

Nordean kautta tulevilla ohjaajilla ei ole erillistä ohjaajakoulutusta eikä korvaavaa tehtävää ennen ohjauspäivää.

Selvitä tämän ohjaajille suunnatun sivuston avulla vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Lähetä tämän jälkeen vastauksesi sähköpostilla oman alueesi kyläkoordinaattorille tai asiantuntijalle.

 1. Mikä on Yrityskylä?
 2. Kenelle Yrityskylä Alakoulu on suunnattu?
 3. Mikä on ohjaajan rooli Yrityskylä-päivän aikana?
 4. Mistä Yrityskylään saapuvat oppilaat tietävät, mitä heidän tulee tehdä päivän aikana?
 5. Miten oppilaat tietävät, milloin heidän tulee olla töissä ja milloin vapaalla?
 6. Mitä eri välilehtiä löytyy oppilaan tabletilta/tietokoneelta?
 7. Miten Yrityskylän maksuliikenne toimii (mistä laskut lähetetään ja missä ne maksetaan, sekä miten kuluttajan, eli vapaa-ajalla olevan oppilaan, ostoksen maksaminen eroaa yrityksen laskuliikenteestä)?
 8. Pohdi ja nimeä kolme mielestäsi tärkeintä ohjaajan ominaisuutta.
 9. Pohdi, minkälaisia haasteita oppilaiden ohjauksessa voi tulla vastaan.
 10. Mihin aikaan sinun tulee olla aamulla paikalla ja mihin asti päivä osaltasi kestää?

Selvitä tämän ohjaajille suunnatun sivuston avulla vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Lähetä tämän jälkeen vastauksesi sähköpostilla oman alueesi asiantuntijalle.

 1. Mikä on Yrityskylä?
 2. Kenelle Yrityskylä Yläkoulu on suunnattu?
 3. Mikä on ohjaajan rooli Yrityskylä-pelitilanteen aikana?
 4. Mistä löydät ohjeet omassa roolissasi toimimiseen? Olethan lukenut nämä läpi?
 5. Kuinka pitkä on yksi pelitilanne ja onko oppilailla taukoja pelissä?
 6. Mitä eri välilehtiä / toimintoja löytyy oppilaan tabletilta pelijärjestelmästä tai asiakkaan / pankin tietokoneelta hallintajärjestelmästä?
 7. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä ohjaajan ominaisuutta pelitilanteessa juuri omassa roolissasi?
 8. Mihin aikaan sinun tulee olla aamulla paikalla, ja mihin asti päivä osaltasi kestää?

Lisämateriaalit

Voit halutessasi perehtyä oheiseen ohjaajuuteen liittyvään kirjallisuuteen:

Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka (2010): Matkalla ohjaajuuteen