Lärarutbildning för Företagsbyn för lågklasserna i Vasa 18.11.2024