Lärarutbildning för Företagsbyn för högklasserna (Österbotten) på distans 4.2.2025