Lärarutbildning för Företagsbyn för högklasserna på distans 12.2.2025 kl 14–15.40