Lärarutbildning för Företagsbyn för högklasserna på distans 14.11.2024 kl 14–15.40