Yrityskylä Yläkoulu etäopetuksessa

Tervetuloa käyttämään Yrityskylä Yläkoulun etämateriaalia yläkoulujen etäopetuksen ajaksi 29.3. alkaen!

Etämateriaalia voidaan hyödyntää näissä tapauksissa:

a) Yrityskylän oppimateriaalin läpikäynti osuu etäopetuksen ajalle 29.3. alkaen. Tässä tapauksessa käytte etämateriaalista pelkästään oppimateriaaliosuuden läpi.

b) Yrityskylän pelipäivä osuu etäopetuksen ajalle 29.3. alkaen. Tässä tapauksessa teette etämateriaalista loppukilpailun luokkanne kanssa.

Tavoitteenamme on tarjota poikkeustilanteenkin aikana opettajille tukea työelämä- ja taloustaitojen opetuksessa sekä oppilaille mielekkäitä ja innostavia tapoja oppia näistä teemoista, vaikka päivä Yrityskylän oppimisympäristössä jää osalta harmillisesti kokematta.

Oppimiskokonaisuuden toteuttaminen

Etäopetukseen muunneltu Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu neljästä oppitunnista sekä loppukilpailutyöstä.

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat harjoittelevat erilaisia etä- sekä tiimityöskentelytapoja. Oppituntien aikana oppilaat tekevät talouteen, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä tehtäviä joko yksin, pareittain tai tiimissä. Palautettavalla loppukilpailutyöllä oppilaat kilpailevat alueellisesti kaikkia tiimejä vastaan hyödyntäen oppituntien aikana oppimiaan asioita. Loppukilpailutyössä jokaisella tiimin jäsenellä on omaan rooliinsa liittyvä tehtävä, mutta tärkeää on kuitenkin tehdä yhteistyötä oman tiimin kanssa.

Oppimateriaali koostuu neljästä oppitunnista. Etäopetusta varten muunneltu oppimateriaali on koostettu Yrityskylän normaalia ja eriytettyä oppimateriaali yhdistelemällä. Oppilaat voivat tehdä tehtäviä etänä joko yksin, pareittain tai tiimissä. Tehtäviä voi tehdä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Yhden oppitunnin kesto on noin 60 min. Oppilaat voivat käyttää tehtävien tekoon myös enemmän aikaa.

Jokaisen oppitunnin päätteeksi oppilas tekee itsenäisen tehtävän, jonka hän palauttaa opettajalle. Tehtävien tarkoitus on osoittaa, että oppilaat ovat tehneet kyseisen oppitunnin tehtävät ja oppineet myös niihin liittyviä asioita. Näitä tehtäviä ei tarvitse erikseen arvioida. Käy katsomassa jokaisen oppitunnin lopusta jo etukäteen, millaisia tehtäviä oppilaat tulevat sinulle palauttamaan.

Tiimien jakaminen

Jaa oppilaat 4-5 hengen tiimeihin valitsemallasi tavalla. Ilmoita kullekin tiimille heidän tiiminsä jäsenten nimet sekä tiimin numero (1-5). Mikäli oppilaita on tiimissä alle viisi, tulee jokaisessa tiimissä silti olla toimitusjohtaja. Oppilaat valitsevat roolinsa tiimin kesken ja valitsevat myös mikä rooli jätetään mahdollisesti täyttämättä.

Huom! Loppukilpailussa tiimien ammattinimikkeet poikkeavat hieman tavallisesta oppimateriaalista löytyvistä ammattinimikkeistä. Alle on listattu, miten oppimateriaalin tehtävässä 1.2 Tiimit ja roolit > Tiimin roolit olevat ammattinimikkeet on muokattu loppukilpailuun sopivaksi. Huomioi tämä ainoastaan, jos olet ehtinyt käydä oppitunteja niin, että oppilaat ovat käyttäneet Opeportaalista löytyvää luokkakohtaista salasanaa. 

Toimitusjohtaja = Yrityksen taloudesta vastaava ammatti

Markkinointipäällikkö = Maineesta vastaava ammatti

Henkilöstöpäällikkö = Tuotannosta vastaava ammatti

Myyntipäällikkö = Myynnistä vastaava ammatti

Yritysvastuujohtaja = Vastuullisuudesta vastaava ammatti

Oppilaiden johtama yritys

Käy tarkistamassa luokkasi johtama yritys Opeportaalin Oma Sivulta klikkaamalla kyseistä luokkaa. Jos olette jo aikaisemmin aloittaneet oppimateriaalin läpikäynnin, niin jatkakaa samalla yrityksellä.

Oppilaiden työskentely

Oppitunnin 1 tehtävässä oppilaat päättävät itse käyttämänsä alustan koko tiimin ryhmäkeskustelua varten. Voit ohjeistaa oppilaita jo etukäteen eri keskustelu- ja työskentelyalustojen käytöstä. Työskentelyalustoiksi sopivat hyvin esimerkiksi WhatsApp ja muut pikaviestisovellukset.

Kerro oppilaille, miten he palauttavat jokaisen oppitunnin lopussa olevan yksilötehtävän sinulle (esim. Helmi, Wilma tai sähköposti).

Ohjeista oppilaat siirtymään oppimateriaaliin seuraavasti:

Yrityskohtaisen salasanalistan löydät alla olevasta taulukosta.

Yritys Salasana
Atria atriaetä
Isku iskuetä
Kouvolan lakritsi lakritsietä
LIDL lidletä
Maitomaa maitomaaetä
Meyer meyeretä
Mondi Powerflute mondietä
Normet normetetä
Paulig pauligetä
Peikko peikkoetä
Thermo Fisher thermoetä
Puuta Oy puutaetä
Raisio raisioetä
SmartBuilding smartetä
Valio valioetä
Wärtsilä wärtsiläetä
YIT yitetä

Opeportaalin käyttö ja Opeoppaan hyödyntäminen

Yrityskylän Opeportaalin Opeopas on apunasi, mikäli oppilaat kaipaavat apua tehtävien teossa. Opeoppaasta löydät tehtävien oikeat vastaukset. Opas löytyy Opeportaaliin sisäänkirjautumisen jälkeen sivun päävalikosta. Opeportaaliin pääset kirjautumaan tunnuksillasi myös osoitteesta opeportaali.yrityskyla.fi. Pääset opeoppaaseen suoraa myös tästä linkistä.

Alla on kuvakaappaus siitä, miltä oppimateriaalin Opeopas näyttää. Saat kunkin oppitunnin tehtävien oikeat vastaukset näkyviin klikkaamalla kyseisen oppitunnin sinistä palkkia.

Etäopetukseen liittyvät poikkeukset Opeoppaassa

Huomioithan, että poikkeuksellisesti:

 • Opeoppaan Aloita tästä -osion kohtaa Oppimateriaalin käyttöopas ei sovelleta
 • Oppitunneilla ei kerrytetä mainepisteitä
 • Oppilaiden vastaukset eivät tallennu oppimateriaalissa
 • Oppilaat käyttävät tällä sivulla kohdassa 3. OPPIMATERIAALIN LÄPIKÄYNTI ETÄOPETUKSESSA olevan listan mukaista etä-päätteistä salasanaa
 • Opeoppaan oppituntikohtaisia laiteohjeita ei sovelleta
 • Kunkin oppitunnin alussa olevaa Vinkit opettajalle -osuutta ei sovelleta

Lisäksi seuraavia opeoppaassa mainittuja osioita ei ole etäopetuksen oppimateriaalissa ollenkaan:

 • Oppitunti 1: Osion 1.1. video Yrityskylä-pelitilanteesta
 • Oppitunti 4: 4.3 Liiketoimintasuunnitelma
 • Pelitilanne Yrityskylässä
 • Oppitunti 5

Loppukilpailun kuvaus

Loppukilpailu on Yrityskylä Yläkoulun pelitilanteen vastine etäopetusta varten. Loppukilpailutyön tehtävät koostuvat pelitilanteen osista. Jokaisen tiimi osallistuu loppukilpailuun.

Loppukilpailussa oppilaita haastetaan osoittamaan osaamisensa ja luovuutensa. Loppukilpailussa jokaiselle tiimin jäsenelle on oma tehtävänsä. Kilpailussa on siis yhteensä viisi tehtävää sekä tiimin työskentelyn arviointi. Mikäli tiimissä on alle viisi jäsentä ja joitakin rooleista ei ole jaettu, kyseiseen rooliin liittyvää loppukilpailutyön tehtävää ei tehdä.

Kukin tiimin jäsen on vastuussa hänelle osoitetun tehtävän valmistumisesta. Tehtävän voi suorittaa itsenäisesti, mutta kannustamme yhteistyöhön oman tiimin kanssa. Lopuksi toimitusjohtajan vastuulla on koota tiiminsä lopputyön tehtävät yhteen ja lähettää ne arvioitavaksi opettajalle (esim. sähköpostitse).

Lue loppukilpailutyön tehtävät aluksi itse läpi. Jaa jokaiselle tiimille oppituntien lopuksi linkki loppukilpailuntyön tehtäviin: opeportaali.yrityskyla.fi/loppukilpailu

HUOM! Oppilaat vastaavat loppukilpailutyön tehtäviin johtamansa yrityksen ja myymänsä tuotteen näkökulmasta. Yritys ja tuote ovat samat kuin oppimateriaalissa.

Parhaat loppukilpailutyöt palkitaan

Opettaja arvioi tiimien loppukilpailutyöt yhtenäisillä arviointikriteereillä, jotka löytyvät tämän ohjeen lopusta. Jokaisen koulun parhaat pisteet saanut työ lähetetään Yrityskylän kilpailuun 21.5.2021 mennessä. Mikäli koulussa on useita luokkia ja useita Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta vetäviä opettajia, tulee opettajien valita kaikkien luokkien loppukilpailutöistä vain yksi, joka lähetetään Yrityskylään.

Valittu työ lähetetään alueesi Yrityskylän sähköpostiin. Sähköpostiosoite löytyy Opeportaalin Oma sivulta yhteystietojen kohdalta. Lähettäessäsi voittajatyötä, kirjoita viestikenttään nämä tiedot:

 • Koulun nimi
 • Luokkatunnus (esim. 9C)
 • Voittajatiimin numero (esim. Tiimi 3)

Yrityskylä arvioi lähetetyt työt. Parhaat kilpailutyöt palkitaan ja niistä tiedotetaan opettajaa toukokuun loppuun mennessä.

Arviointikriteerit

Kaikki loppukilpailutyön tehtävät (1, 2, 3, 4 ja 5) pisteytetään alla olevan kriteeristön mukaan. Tehtävää 6 ei pisteytetä, mutta sen huolellinen teko voi vaikuttaa positiivisesti, mikäli tiimien pisteytykset ovat tasaisia.

Kukin loppukilpailutyön tehtävä pisteytetään asteikolla 1-5. Alla on esitetty arviointikriteerit pisteytykseen. Jokaisen tiimin on siis mahdollista saada maksimissaan 5 pistettä per tehtävä. Tehtävien pisteet lasketaan yhteen ja pistemäärä jaetaan tiimin jäsenten määrällä. Näin saadaan tiimille keskiarvo, joka on oikeudenmukainen myös niille tiimeille, joissa on vähemmän kuin viisi oppilasta. Tulos eli tiimille laskettu arvosanojen keskiarvo on tiimin arvosana.

Tärkeintä pisteytyksessä on se, että jokaiselle tiimille annetaan pisteet samojen kriteerien mukaan. Opettaja saa siis käyttää omaa harkintaansa pisteiden antamisessa, mutta niin, että koko luokalle pisteiden antaminen on yhdenvertaista.

1-2 pistettä

 • Tehtävänannon ymmärtäminen ei välity vastauksista.
 • Vastaukset vastaavat tehtävänantoa osittain.
 • Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu.
 • Vastaukset ovat osittain puutteellisia ja niissä hyödynnetään oppitunneilla opittuja asioita välttävästi.
 • Vastauksissa ei käytetä esimerkkejä.
 • Oppilaan oma pohdinta ei juurikaan välity vastauksista.

3-4 pistettä

 • Vastauksesta ilmenee tehtävänannon ymmärtäminen ja se vastaa tehtävänantoa.
 • Kaikkiin kysymyksiin on vastattu.
 • Vastauksissa on käytetty joitakin esimerkkejä.
 • Vastauksen toteutus on selkeä ja siisti.
 • Vastauksessa on hyödynnetty jonkin verran oppitunneilla opittuja asioita.
 • Oppilaan oma pohdinta vastauksissa on kohtalaista

5 pistettä

 • Vastauksesta ilmenee tehtävänannon ymmärtäminen ja vastaukset vastaavat tehtävänantoa.
 • Kaikki kysymyksiin on vastattu.
 • Vastauksissa on käytetty konkreettisia, luovia, mutta realistisia esimerkkejä.
 • Vastauksen toteutus on selkeä ja omaperäinen, mutta etenkin yhtenäinen.
 • Vastauksissa on hyödynnetty laajasti oppitunneilla opittuja asioita.
 • Vastauksissa näkyy oppilaan oma pohdinta.

Taulukko pisteytyksen avuksi

Voit käyttää alla olevaa taulukkoa mallina pisteytyksen toteuttamista varten.

Luokkatunnus (esim. 9A)
Tiimin numero (1-5)
Tiimin jäsenten määrä
Tiimin jäsenten nimet
Tehtävät osioittain Pisteet (1-5 p)
1. Toimitusjohtajan tehtävä
2. Markkinointipäällikön tehtävä
3. Henkilöstöpäällikön tehtävä
4. Myyntipäällikön tehtävä
5. Yritysvastuujohtajan tehtävä
Pisteet yhteensä
Tiimin arvosana (pisteet yhteensä jaettuna tiimin jäsenten lukumäärällä)

Muita materiaaleja etäopetuksen tueksi

Talous ja nuoret TATin verkkosivuilla olevasta aineistopankista löydät erilaisia oppimateriaaleja eri kouluasteille talous-, työelämä ja yrittäjyysaiheiden opetuksen tueksi. Lisäksi aineistopankista löytyvät myös uudet kiertotalouden materiaalit. Voit suodattaa tuloksia esimerkiksi sisältöjen tai kielten mukaan. Aineistopankista löytyviä oppimateriaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa. Aineistopankkiin pääset osoitteesta tat.fi/opettaja.

Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja taitoja sekä haastaa TET-paikan, kesätöiden tai seuraavan unelmatyön hakuun.

Sovellus sisältää kolme kategoriaa:

 1. TET-harjoittelupaikka
 2. Eka kesätyöpaikka
 3. Uralle kesätöistä.

Sovellus sisältää motivoivia vinkkejä ja haasteita, joita suorittamalla kertyy tarvittava tieto työelämää varten. Sovelluksen uusi robokoutsi suosittelee tekoälyn avulla opeteltavia aiheita ja tekee aihekartalla etenemisen sekä oppimisen näkyväksi. Eka kesätyöosiossa nuori saa myös osaamispohjaisen CV:n, joka täyttyy Duunikoutsin tehtävien pohjalta. Tämä sähköinen CV on mahdollista lähettää sähköpostitse eteenpäin vaikka suoraa opolle!

Nuoret saavat ladattua Duunikoutsi-sovelluksen Apple Storesta ja Google Play -kaupasta.

Nuori voi suorittaa TET-jakson tekemällä Duunikoutsi-sovelluksesta sisällöt TET-jakso-osiosta ja Eka kesätyö -osiosta ja lähettämällä tämän jälkeen valmiin CV:n opolle. Tämän lisäksi Kun koulu loppuu -sivustolta löytyy eri oppiaineisiin liittyviä TET-tehtäviä. Miettikää siis yhdessä eri opettajien kanssa, miten valmiita tehtäviä voisi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, biologian, kielten tai yhteiskuntaopin tehtävissä. Pääset tehtäviin tästä linkistä.

Kunkoululoppuu.fi-sivusto antaa tietoa peruskoulun ja toisen asteen jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Sivustolta löytyy vinkit erilaisista TET-malleista ja tehtävistä, mitä voi vaikka etänä tehdä ja kesätyön osalta löytyy paljon tietoa työnhausta, työelämästä ja esimerkiksi Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumallista. Testin avulla voi selvittää mitkä yleisimmistä ammateista parhaiten sopisivat omaan persoonaan sekä kiinnostuksen kohteisiin. Sivustolla on lisäksi paljon videoita, joiden avulla voi tutustua eri aloihin, oppilaitoksiin ja koulutuspolkuihin.

Taloussankari on mobiilipeli yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille. Peli auttaa nuoria hahmottamaan henkilökohtaisen talouden hallinnan osia ja kannustaa tekemään arjessa harkittuja valintoja. Pelin kautta opitaan säästämisestä, sijoittamisesta ja oman talouden hallinnasta. Taloussankari-pelin tueksi on tehty valmiita oppituntikokonaisuuksia, joita voit käyttää myös osina. Oppituntimateriaalit löytyvät myös englanniksi ja ruotsiksi, joten niitä voi hyödyntää myös näillä oppitunneilla.

Pelin kautta tapahtuva oppiminen ja valmiit tehtävät ovat hyödyllisiä, helppoja ja innostavia ratkaisuja opetella oman rahan käyttöä sekä arjen talousteemoja näin etäopetusaikana. Pelin kokonaiskesto noin 45 min, mutta ohjeistamalla oppilaat pelaamaan pelin osissa ja liittäen tehtävät tähän mukaan, löytyy sisältöä viiden oppitunnin verran. Lisää tietoa Taloussankari-pelistä löydät tästä linkistä.

Kahoot-peli säästämisestä opettaa nuorille taloudellista lukutaitoa yhdessä pelaten. Pelissä käydään läpi säästämisen merkitystä osana taloudellista käyttäytymistä ja sijoittamiseen liittyvää perussanastoa. Peli on suunnattu ala- ja yläkoululaisille. Peli kestää n. 20-30 min. Pelistä löytyvät kieliversiot suomi (Oman talouden eväät- säästäminen) , ruotsi (Grunderna i att spara) ja englanti (Your personal saving basics). Pelin on laatinut Nordean vastuullisuustiimi (vastuullisuus@nordea.fi).

Oman talouden eväät-oppitunti on 1.-9. luokkalaisille Nordean järjestämä interaktiivinen talousoppitunti. Oppitunti järjestetään verkkototeutuksena oppilaitoksen haluamassa kanavassa. Tunnilla käydään läpi elämisen peruskustannuksia ja taloudellisia valintoja. Oppitunti pyrkii kasvattamaan nuorten taloudellista osaamista ja lisäämään kiinnostusta taloudellisia asioita kohtaan. Oppitunnille voit ilmoittautua tästä linkistä.