Ohjeet Yrityskylän etäoppitunteihin

Tervehdys etäopiskelija! Tältä sivulta löydät ohjeet Yrityskylän oppituntien aloittamista varten. Ennen oppituntien aloittamista käy läpi Tutustu ensin näihin -kohdan sisällöt painamalla sinisiä laatikoita. Avaa aina oppitunnin ajaksi kyseisen oppitunnin ohjesivu.

Tutustu ensin näihin

Yrityskylä on oppimiskokonaisuus, jossa opit yhteiskunnasta, taloudesta ja työelämästä. Oppimiskokonaisuus muodostuu yhdeksästä oppitunnista. Yrityskylä-oppikirjassa oppitunteja on yhteensä kymmenen, mutta etäopetuksessa oppitunti 9 jää kokonaan pois. Oppituntien aikana opit seuraavista asioista.

Yhteiskunta:

 • Tarkastelet yhteisöjä, joihin kuulut itse.
 • Tutustut siihen, miten yhteiskunta toimii.
 • Pohdit, kuinka itse toimit yhteiskunnan kansalaisena.

Talous:

 • Opit ymmärtämään talouden kiertokulkua.
 • Ymmärrät erilaisia tapoja käyttää rahaa.
 • Suunnittelet omaa tapaasi käyttää rahaa.
 • Tutustut siihen, millaista on vastuullinen kuluttaminen.
 • Tutustut tuotteiden ja palveluiden elinkaareen.

Työelämä:

 • Tutustut erilaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin.
 • Opit taitoja, joita tarvitset työelämässä.
 • Harjoittelet hakemaan työtä.
 • Harjoittelet sitä, kuinka työyhteisössä työskennellään.
 • Opit tunnistamaan asioita, joissa olet hyvä eli omia vahvuuksiasi.

Käy oppitunnit läpi järjestyksessä eli aloita oppitunnista 1 ja etene aina seuraavaan.

Avaa oppitunti sinisestä laatikosta ja lue oppitunnin ohjeet. Jokaiseen oppituntiin kuuluu oma ohjevideo, jossa kerrotaan tarkemmin, mitä oppitunnilla tehdään. Katso video ja toimi sen ohjeiden mukaan.

Jokaisella oppitunnilla tehdään tehtäviä. Tehtävät löytyvät Yrityskylän oppikirjasta tai näiltä nettisivuilta oppitunnin alta. Nettisivuilla olevien tehtävien ohjeet löytyvät myös kirjoitettuina.

Tarvitset työskentelyyn seuraavia välineitä:

 • Tietokone, tabletti tai mobiililaite, jossa on nettiyhteys
 • Yrityskylä-oppikirja
 • Paperia, kyniä ja kumi.

Jos sinulla ei ole Yrityskylä-oppikirjaa, pyydä, että opettajasi lähettää sen sinulle.

Jos sinulle tulee kysymyksiä tehtävistä, voit kysyä apua omalta opettajaltasi sekä luokkakavereiltasi.

Nämä Yrityskylän tehtävät tehdään etäopiskeluna. Se tarkoittaa, että teet tehtäviä aika itsenäisesti ja olet opettajaan ja muihin koulukavereihin yhteydessä etäyhteyden kautta, esimerkiksi tietokoneen tai puhelimen avulla.

Etäopiskelussa on tärkeä huolehtia siitä, että pysyt aikataulussa ja teet tehtävät ajallaan. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että muistat myös virkistäytyä. Ihan niin kuin koulussa, myös kotona on tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla on hyvä olla ja kaikki voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Etäopiskelupäivät saattavat tuntua välillä erikoisilta. Voit puhua tuntemuksistasi läheisten aikuisten kanssa kotona tai kavereidesi ja opettajasi kanssa vaikkapa puhelimen avulla.

Katso Yrityskylän lähettiläiden tekemä video ja lue alta vinkkejä etäopiskeluun!

Vinkkejä etäopiskelun onnistumiseen

Läksypäiväkirja: Opettajan antamista läksyistä voi pitää esimerkiksi läksypäiväkirjaa, johon voi merkitä annetut läksyt sekä sen, kun läksyt on tehty valmiiksi. Kun pidät läksypäiväkirjaa, saat käsityksen siitä, mitä tehtäviä olet jo saanut valmiiksi ja voit iloita tekemästäsi työstä!

Etäkoulupäiväkirja: Läksypäiväkirjan ohella voit pitää myös etäkoulupäiväkirjaa, johon voit kirjoitella ajatuksiasi ja piirtää miltä sinusta tuntuu. Luovat hetket etäkoulupäiväkirjan parissa rentouttavat mieltä ja keventävät etäopiskelupäivääsi. Voit myös purkaa ahdistusta tai muuta epämääräistä tunnetta etäkoulupäiväkirjaasi kirjoittamalla ja piirtämällä. Muista, että voit puhua tunteistasi myös aikuiselle tai hyvälle ystävälle. Puhuessa usein huomaa, että huoli kutistuu pienemmäksi ja mieli kevenee!

Aikataulu: Jos koulun kautta ei ole tullut valmista aikataulua, tee huoltajan tai muun aikuisen kanssa yhdessä aikataulu etäopiskelupäivälle. Sopikaa yhdessä siitä, milloin ja missä järjestyksessä opettajan antamat etätehtävät tulisi tehdä, milloin on ruokatauko ja milloin ulkoilet. Näin kaikki asiat tulevat tehtyä päivän aikana.

Ystävät: Muista pitää yhteyttä myös ystäviisi, isovanhempiisi tai muihin sinulle tärkeisiin ihmisiin esim. videopuheluilla!

Keskittyminen: Puhelin on tärkeä työkalusi etäopiskelussa. Se voi kuitenkin myös keskeyttää opiskelusi juuri kun olet miettimässä tärkeää tehtävää. Muista, että viesteihin ei tarvitse vastata heti ja voit jopa viedä puhelimen toiseen huoneeseen keskittyessäsi koulutehtävien tekemiseen.

Etäoppituntien ohjeet

Avaa alapuolelta oppitunnit klikkaamalla oppitunnin laatikkoa. Aloita oppitunnista 1 ja etene järjestyksessä seuraaviin oppitunteihin. Yrityskylä-oppikirjasta löytyvä oppitunti 9 jätetään välistä etäopetuksessa. Etäopetuksessa oppitunnilla 9. käydään läpi oppikirjan oppituntia 10.

Avaa oppitunnin 1 ohjeetAvaa oppitunnin 2 ohjeetAvaa oppitunnin 3 ohjeetAvaa oppitunnin 4 ohjeetAvaa oppitunnin 5 ohjeetAvaa oppitunnin 6 ohjeetAvaa oppitunnin 7 ohjeetAvaa oppitunnin 8 ohjeetAvaa oppitunnin 9 ohjeet